Pokusná energeticky soběstačná obec

sobestacne domy

V Ústeckém kraji roste pokusná energeticky soběstačná obec. Celý projekt je podporován samotným krajem a jeho cílem je ověřit možnosti realizace energeticky soběstačných obcí na území Ústeckého kraje. Na základě průběhu experimentu a získaných výsledků se pak kraj rozhodne, zda-li bude další takovéto podobné projekty realizovat.  Jak si uvědomují samotní tvůrci projektu, stoprocentní energetické soběstačnosti v našich podmínkách dosáhnout nejde. Jde však o to snížit závislost na fosilních palivech na možné minimum. Spíše tedy než o energetickou soběstačnost obce jde o podporu udržitelného rozvoje obcí.

Pro pokus byly vybrány tři obce na území kraje, které musí splňovat předem daná kritéria. Musí jít o průměrnou obec. Tedy o průměr co do počtu obyvatel i rozlohy. Obce byly vybrány tak, aby reprezentovaly horské, podhorské i nížinné regiony. Pro každou z obcí byl zpracován energetický plán až do roku 2020. Tato studie samozřejmě počítá s několika způsoby energetického zásobování daných obcí. Tyto varianty, včetně využití alternativních zdrojů, jsou mezi sebou navzájem porovnávány. Z nich pak budou následně vycházet praktické kroky v realizaci energeticky úsporných opatřeních.

Důraz bude kladen na využívání místních surovin, jako je dřevěný odpad, odpad ze zemědělské výroby, ale i odpad z domácností. To vše by mělo obcím zajistit výrazné snížení nákladů na energie, což v konečném důsledku poznají i domácnosti. Nejen, že budou méně platit, ale budou dýchat i zdravější vzduch. Přejme tedy projektu hodně úspěchu tak, aby mohl být realizován i v dalších obcích nejen Ústeckého kraje.

J. H.

Komentáře

  • Které to jsou ty tři obce?

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Partneři

Výstava Bydlení