Podívejte se, jak funguje soběstačný dům. Video je v německém jazyce, na jeho překladu pracujeme.

 

video ke stažení

 

Soběstačné domy – samy si vyrábějí veškerou potřebnou energii a nepotřebují tedy žádné přivedené sítě

Soběstačné domy – využívají k vytápění slunce a přebytečné teplo ukládají do hmoty hlíny, kterou jsou obklopeny, tedy – většinou jde o domy přihrnuté zemí

Soběstačný dům – odpadní vodu si čistí v kořenových čistírnách

Soběstačný dům – je vybaven důmyslným větráním přes zemní výměník

Soběstačné domy – skladují si kolem 20kubíků vody, kterou si čistí pro různé využití

Soběstačné domy – mají předsazený skleník na pěstování zeleniny a ovoce pro rodinu