Pokud se chystáte na větší přestavbu nebo na zakládání nové zahrady, měli byste zvážit přizvání zahradního architekta nebo zahradníka. Ti vám mohou pomoct se sestavením harmonogramu a s rozpisem nákladů. Mnoho plánů a prací ale zvládnete svépomocí.

Ať už se do toho pustíte sami nebo s odborníky, vždy musí zahrada splňovat požadované funkce.

Co očekáváte a co je reálné?

Nejprve si uvědomte, co je pro vás důležité a co od zahrady očekáváte. Zda má sloužit jako užitková zahrada, nebo zda se po ní mají prohánět děti a zvířata a vy tak máte ponechat více volného prostoru.

Ujasněte si, jaké jsou přírodní a prostorové předpoklady zahrady. V potaz je potřeba vzít klima, půdu a světlo. Zřetel také berte na okolní prostředí a zákonné předpisy.

Pastelky pomohou

Abyste se měli od čeho odpíchnout, připravte si fotografii a plán současné zahrady. Poté si vezměte tužky a pastelky a dejte se do díla. Nejdříve si vyznačte jednotlivé funkční části, tak si zahradu budete moct rozvrhnout. Znázorněte si, kde bude užitková zahrada, kde soukromá část (kde si budete moct hrát s dětmi nebo se jen tak válet). Nezapomeňte také na příjezdovou a přístupovou část, na sousedy a na jednotlivé stromy. Načrtněte si i, zda a kde budou chodníčky a kam třeba umístíte sušák na prádlo. U staveb a výsadeb vždy dodržujte stanovenou vzdálenost od sousedního pozemku.

Na kolik to přijde?

Jakmile budete mít projekt, začněte zvažovat finanční možnosti. Základem výpočtu nákladů na zahradu je zjištění materiálů, osiva, sazeniček a rostlin. Do nákladů zahrňte si počet stavebních prvků jako terasa, pískoviště, jezírko, či osvětlení. Mimochodem, nezapomeňte ani na cenu za pronájem speciální techniky a nářadí.

Zjistit výši nákladů na zahradu můžete sami u jednotlivých prodejců a zahradníků, nebo svůj projekt můžete svěřit odborné firmě, která vše vykalkuluje a případně zrealizuje za vás.

Pokud jste zjistili, že na zahradu vašich snů zpočátku nemáte, neklesejte na mysli a zahradu budujte v etapách. Jako první byste měli vybudovat elementární prvky jako schody, opěrné zdi a předzahrádku s vstupní částí. Lešení, prkna a všudypřítomná hlína vás jinak může deptat pokaždé, když se budete vracet domů.

Jakmile budete vědět, kde co bude a nakolik vás to přijde, sepište si plán výsadby, ten vám pomůže určit požadované počty kusů a termín jejich zasazení.

Kde lze ušetřit?

Zvažte, co vše zvládnete a kde tak můžete ušetřit. Zatímco dřevěný plot, předzahrádku a nákup a výsadbu rostlin jistě zvládnete,  modelování terénu, postavení schodů a opěrných zdí raději svěřte odborníkům s potřebnou technikou. Na stavebních pracích a technice můžete ušetřit tak, že se domluvíte s lidmi v okolí, zda také něco nepotřebují a nemůžete se tak podělit alespoň náklady na dopravu.

Přípravu projektu nepodceňujte, přesto, že se v průběhu prací může změnit, pomůže vám alespoň zachovat koncepci zahrady.

Sandra Špačková