K tomu, abyste svůj dům či chalupu proměnili ve zdravé, úsporné a komfortní bydlení, stačí mnohdy jen málo. Inspirujte se tipy odborníků, kteří se už 7. února představí na veletrhu FOR PASIV na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA.

1. Masivní konstrukce nebo dřevostavba

Jestliže plánujete výstavbu nízkoenergetického domu, je důležité zamyslet se už nad jeho samotnou konstrukcí. Obecně lze konstrukce rozdělit na těžké (masivní) a lehké (převážně dřevostavby). Při výběru konstrukce rozhoduje rozpočet, ale co se týká konečného vzhledu stavby, volba konstrukčního materiálu nemá téměř žádný vliv. Dřevostavby jsou po omítnutí k nerozeznání od zděných domů a některé masivní stavby obložené modřínem se zase tváří jako dřevostavby. Stačí se jen rozhodnout, zda dáte přednost dřevu, cihle, vápenopískových blokům, betonu či plynosilikátovým tvárnicím.

2. Bezproblémové větrání

Kvalitní čerstvý vzduch je pro život nepostradatelný ať už na pracovišti nebo doma. Zabezpečit větrání v pravidelných intervalech ale není jednoduché. Pro dosažení vynikající kvality vzduchu při zachování tepelné pohody je nedílnou součástí pasivního domu větrací jednotka se zpětným ziskem tepla neboli rekuperací. Ta větrá přesně v potřebném množství, bez průvanu a hluku. Vytvoření kvalitního vnitřního mikroklimatu a vysokého komfortu je rozhodně oblast, kterou je nutné se podrobně zabývat. O tom, jak ve svém projektu vybudovat řízené větrání, se můžete poradit přímo se specialisty na letošním veletrhu pasivních a nulových staveb, který tomuto tématu věnuje nemalou část.

3. Pohodlné vytápění

V dnešní době jsou české domácnosti největším spotřebitelem primární energie. Přibližně 70 % spotřeby energie tvoří vytápění, zbytek připadá na přípravu teplé vody, spotřebiče a osvětlení. U pasivních domů jsou tyto poměry právě naopak. Primární energie vyjadřuje, jaké množství neobnovitelných zdrojů je spotřebováno, a komplexněji vypovídá nejen o celkové energetické náročnosti objektu, ale také o provozních nákladech. Potřebu primární energie můžeme nejvýrazněji ovlivnit volbou zdroje. Je vhodné používat jednoduché, levné a účinné zdroje s maximálním využitím obnovitelné energie, například ze slunce, biomasy nebo země.

4. Chytrá domácnost

inteligentními systémy můžete proměnit svůj pasivní dům či byt v ještě chytřejší a úspornější bydlení. Dostupné technologie a aplikace vám umožní řídit topení i větrání s rekuperací tepla. Ovládat můžete i osvětlení nebo zabezpečit svůj domov či hlídat spotřebu energií. Pořízení základního systému si tak může dovolit téměř každý, investice se navíc postupně vrací zpět v podobě ušetřených nákladů. Svůj dům tak máte navíc pod palcem kdykoliv a odkudkoliv.5. Okna místo radiátoru

Pokud je to možné, je dobré co nejvíce využít jižní, respektive jihovýchodní až jihozápadní orientaci budovy. Takzvané solární zisky vám pak umožní krýt 30 až 50 % celoročních tepelných ztrát domu. Pokud tedy máme špatnou orientaci, nebo velké stínění okolními stavbami či stromy, musíme nedostatek solárních zisků kompenzovat precizněji řešenou tepelnou izolací. Nejdůležitějšími principy, které se prolínají celým návrhem pasivního domu, jsou využití slunečního záření jako levného zdroje energie a světla, a akumulace takto získané energie (ze slunce, lidí, spotřebičů).

Toto jsou jen základy při řešení stavby pasivního domu. Velmi pečlivě se řeší celá vývojová fáze. Tedy od architektonického, projekčního, návrhu až po samotnou realizaci a finalizaci domu. Ohledně ceny pasivního domu ze zkušeností víme, že schopný architekt či projektant umí navrhnout pasivní dům s náklady vyššími o 0 až 15 % oproti běžnému domu. Pokud firmy tvrdí, že pasivní dům vyjde o třetinu, nebo polovinu dráž, obraťte se raději na někoho jiného.

Přijďte se o svých budoucích projektech poradit se skutečnými odborníky na souběh veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD, který se v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční už 7. až 9. února 2019.

Zdroj: Centrum pasivního domu