Snad každý již dnes slyšel o domech pasivních či nulových. Jen málokdo se ale setkal s domy aktivními. Co od takového domu očekávat?

Aktivní dům je v podstatě dokonalejší variantou domu nulového. Zatímco nulový dům plně pokrývá spotřebu pro svůj provoz, aktivní navíc vytváří přebytky.

Aktivní dům je symbiózou energetické úspornosti, zdravého vnitřního prostředí a ohleduplnosti k životnímu prostředí a to po celou dobu životnosti stavby. Splňovat musí přísná kritéria. Již samotný návrh aktivního domu musí co nejvíce využít místní přírodní podmínky a materiály musí odpovídat regionálním zvyklostem a přitom být postaven z materiálů, které neškodí.

Aktivními domy mohou být novostavby stejně jako i rekonstruované objekty. Může se jednat jak o bytové objekty, tak kanceláře i veřejné budovy.

Charakteristika aktivních domů:

Aktivní dům je energeticky úsporný a jeho veškeré energetické potřeby jsou zajištěny z obnovitelných zdrojů začleněných do objektu nebo z místní energetické sítě. V celoročním provozu mají nulovou uhlíkovou stopu.

Aktivní dům vytváří zdravější a pohodlnější vnitřní podmínky pro uživatele budovy, která jim zajišťuje dostatečný přísun denního světla a čerstvého vzduchu. Použité materiály a výrobky mají příznivý dopad na pohodu uživatelů a vnitřní klima.

V neposlední řadě má aktivní dům příznivý vliv na životní prostředí díky optimalizovaným vztahům k okolí, cílenému využití zdrojů a nízkému celkovému dopadu na životní prostředí

S. Š.
foto: „HARTL Musterhaus Liberty 211“ von HARTL HAUS, Wikimedia Commons