V tuzemsku je kupujícím k dispozici celá řada typů tepelných čerpadel, konkrétně jednotky vzduch/vzduch, vzduch/voda, země/voda či voda/voda. Mezi těmito typy čerpadel je celá řada zásadních rozdílů.

Zdrojem energie pro výrobu tepla

Tepelná čerpadla získávají energii pro výrobu tepla buď z venkovního vzduchu, nebo geotermální energie. Obě tyto komodity jsou k dispozici v neomezeném množství zdarma.

Způsobem distribuce tepla v nemovitosti

Tepelná čerpadla buď distribuují teplo v podobě teplého vzduchu vyfukovaného vnitřními jednotkami (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch), nebo skrze topný systém. V druhém případě si některá tepelná čerpadla poradí i s radiátorovým systémem, tj. není třeba investovat do podlahového topení.

Schopností zajistit dodávky teplé vody

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch vyfukující do obytného prostoru teplý vzduch nejsou schopna ohřívat  teplou vodu, to umí pouze tepelná čerpadla vzduch/voda či země/voda.

Schopností fungovat jako klimatizace

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch dokáží v létě fungovat jako klimatizace, kdy místo ohřátého vzduchu vyfukují vzduch studený.

Životností

Zatímco u tepelných čerpadel získávajících teplo z venkovního vzduchu lze očekávat životnost 15 až 20 let, u jednotek produkujících teplo z geotermální energie je to o 5 až 10 let déle.

Efektivitou provozu

Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz elektrickou energii. O nákladech na energie pak rozhodne efektivita provozu tepelného čerpadla uváděná ukazatelem COP (topný faktor). Čím vyšší je tento ukazatel, tím efektivnější je provoz čerpadla, tj. nižší jsou náklady na teplo či teplou vodu. Zde platí, že nejvyššího topného faktoru dosahují tepelná čerpadla země/voda, napojená na podlahové vytápění.

Zdroj:

https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/naklady-na-provoz-tepelneho-cerpadla

https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel