Soběstačné domy jsou domy, které:

- samy si vyrábějí veškerou potřebnou energií a tedy nepotřebují žádné přivedené sítě
- využívají k vytápění slunce a přebytečné teplo ukládají do hmoty hlíny, kterou jsou obklopeny, tedy – většinou jde o domy přihrnuté zemí
- odpadní vodu si čistí v kořenových čistírnách
- jsou vybaveny důmyslným větráním přes zemní výměník
- skladují si kolem 20kubíků vody, kterou si čistí pro různé využití
- mají předsazený skleník na pěstování zeleniny a ovoce pro rodinu

Ceny těchto domů jsou podle konkrétního projektu a použitých materiálů. Lze je postavit i za podobnou cenu jako konvenční dům. Při použití dražších technologií a materiálů je poté cena o 10-20% vyžší. Záleží tedy na konkrétních požadavcích nebo možnostech každého zájemce.