Slyšeli jste o ekvitermní regulaci, ale nevíte, na jakém principu funguje a zda je vhodná pro váš dům?

Na následujících řádcích se dozvíte vše potřebné.

Ekvitermní regulace je způsob řízení výkonu kotle na základě momentální teploty venkovního vzduchu. V důsledku toho může ekvitermní regulace snížit náklady na vytápění.

Princip ekvitermní regulace je jednoduchý

Řídící jednotka je zpracováná získané údaje z venkovního čidla teploty a podle toho přizpůsobuje teplotu otopné vody.

Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota otopní vody a naopak. Díky regulaci dojde k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami interiéru. V důsledku toho, že je výkon otopné soustavy regulován přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou obyvatelé domu ušetřit náklady na vytápění.

Ve stručnosti lze řící, že vaše topení topí podle toho, jak je venku chladno.

Mimo to, že nižší teplota otopné vody v soustavě znamená nižší náklady na vytápění, poskytuje také výhodu pro plynové kondenzační kotle. Ty totiž s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky regulace mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Kde je vhodná?

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů v rodinných domech, ale i celé bytové domy. Podmínkou je napojení na centrální zásobování teplem. Řídicí jednotka pak nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači.

Jak začít?

Pro každý objekt je ale nezbytné nejprve stanovit takzvanou ekvitermní křivku, která popisuje závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu. Ekvitermní křivku vyčíslí odborník (energetický poradce či projektant) na základě energetických ztrát vašeho domu. Na základě této křivky pak řídicí jednotka kotle intenzitu vytápění reguluje.

MM