Jistě se už každý ze čtenářů setkal s pojmem energeticky soběstačný dům, soběstačná vesnice, soběstačný region atd. . Co si však pod pojmem energetická soběstačnost představit? V dnešním článku se vám tento výraz pokusíme objasnit.

Obecně je energetická soběstačnost nezávislost na dodávkách jakékoli energie. Tedy samostatné obce či domy si vyrábějí energie svépomoci a to pouze z obnovitelných zdrojů. Energetická soběstačnost přitom nemá pouze environmentální význam. Představuje i značnou ekonomickou výhodu a pro obce či regiony rovněž posílení jejich samosprávy. Samotná obec totiž může kontrolovat finanční toky a může dodávku energií přizpůsobit místním podmínkám a potřebám svých občanů.

Někteří kritikové tvrdí, že v našich podmínkách není možné energetické soběstačnosti dosáhnout. To však není pravda a příkladem může být stále rostoucí počet soběstačných domů, které si vystačí pouze se svým zdrojem a rovněž řada energeticky soběstačných obcí například Kněžice, nebo celý jeden rakouský region (Gussing).

Pokud se samozřejmě rodina, případně celá obce rozhodne, že se stane energeticky soběstačnou, není to bez potřebných počátečních investicí. Ty jsou však v budoucnu navráceny. K tomu je nutné připočíst i řadu dalších výhod, jako jsou čisté ovzduší, stabilní dodávka energií, kontrolovatelná cena, podpora místní ekonomiky a další.

Důležitým krokem, který musí předcházet energetickému osamocení však je začít s energiemi šetřit. Teprve až jsou vyloučeny všechny zbytečné energetické úniky a energetické plýtvání, teprve pak je možné přistoupit k budování vlastních zdrojů obnovitelné energie.

J. H.