V mnoha zemích světa již před několika lety započaly projekty, které se snažily do provozu uvést nejen jeden soběstačný dům, ale celé vesnice. I u nás běží projekt podobného zaměření. Jako místo realizace projektu byla vybrána obec Syrovice, která se nachází asi 15 kilometrů jižně od Brna. Tato lokalita nebyla vybraná náhodou. V Syrovicích jsou totiž nejlepší světelné podmínky v České republice.

Celkem zde bude stát 72 rodinných domů. Domy budou splňovat nejpřísnější kritéria, která jsou kladena na energetickou úspornost. Každý dům je navíc vybaven vlastní fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem. Fotovoltaická elektrárna má rozlohu 17 m2 a každý rok vyrobí 5,9 kWh elektrické energie. Většina domů sice nebude zcela soběstačná. Není totiž pro každý dům plánován vlastní zdroj vody a rovněž ani vlastní čistírna odpadní vod. Majitelé domů budou tedy muset platit vodné a stočné. Nicméně je plánováno, že úspory získané z provozu tepelného čerpadla a zisk z fotovolatické energie pokryjí náklady na vodné a stočné pro čtyřčlennou rodinu. Fotovoltaická elektrárna totiž bude nadbytečnou energii, kterou dům nespotřebuje, dodávat do rozvodné sítě.

Specifické je i vnitřní uspořádání domů. Snahou bylo minimalizovat nevyužívané prostory. Každý prostor, který není využíván znamená zbytečně vydanou energii. Rovněž místnosti jsou speciálně navrženy pro získání maximální energetické efektivity. Bylo proto navrženo do jednoho patra více menších místností, místo menšího počtu větších místností. Velké plochy se totiž hůř vytápějí. Nic přitom není děláno jen tak od oka. Vše je podloženo výpočty a posudky odborníků. Majitelé se tak musejí obejít například i bez sklepa. Je to žrout tepla.

Ne všechny domy jsou však tzv. nulové, tedy s nulovou spotřebou energie. Takových domů je jen pár. Většina domů je zařazena do kategorie B, to znamená úsporné domy. I tak je to v České republice ojedinělý projekt. Je první a tak mu snad nějaké nedokonalosti můžeme prominout. Jinde ve světě však už fungují celé vesnice, které jsou energeticky soběstačné a jednotlivé domy si navzájem energeticky ¨vypomáhají¨.

Cena domů není nijak vysoká. Dům se zastavěnou plochu 170 m2 a na pozemku o celkové ploše 500 m2 vyjde na zhruba 3 200 000 korun pro kategorii energeticky úsporný. Domy, které jsou zařazeny do kategorie z nulovou spotřebou vyjdou o stejné rozloze na 4 000 000 korun. Prý jsou ještě volné.

J. H.