Fotovoltaika je moderní a ekologický způsob výroby elektřiny ze slunečního záření. Pro majitele rodinných domů v České republice se stává stále atraktivnější volbou, protože nabízí mnoho výhod včetně úspor na energiích a možnosti získání dotace. V tomto článku se podíváme na základní informace o fotovoltaických panelech, jejich výhody a radu, kde zažádat o dotaci.

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických panelů. Tyto panely jsou tvořeny solárními články, které obsahují polovodičové materiály, jež při působení slunečního záření generují elektrický proud.

Většina fotovoltaických elektráren je připojena do distribuční soustavy, a pokud to technické podmínky dovolují, umožňují majiteli se souhlasem distributora přeprodávat přebytky vyrobené elektrické energie do distribuční sítě.

Pokud přetoky do distribuční sítě nejsou možné, přebytky vyrobené elektrické energie lze ukládat na místě do baterií a využívat v době, kdy elektrárna dostatečné množství energie nevyrábí (tedy v noci či za špatného počasí). Domácnost stále může čerpat elektrickou energii z distibuční sítě a takové elektrárny jsou označovány jako hybridní.

Nejmenší část instalovaných fotovoltaických elektráren představují takzvané ostrovní systémy. Elektrárna není fyzicky propojena s distribuční sítí a funguje jako samostatný a nezávislý zdroj elektrické energie.

Komu je fotovoltaika určena?

Fotovoltaické panely jsou vhodnou volbou pro majitele rodinných domů, kteří chtějí snížit své náklady na energii a současně přispět k ochraně životního prostředí. Fotovoltaický systém je ideální pro domy s dostatečnou plochou střechy nebo pozemku, který je dostatečně exponován na sluneční záření. Systém může být instalován na nové domy, není problém jej přidat k již starším domům jako doplněk k tradičnímu zdroji elektřiny.

Proč je dobré dát si fotovoltaické panely na střechu?

Existuje mnoho důvodů, proč je dobré zvážit instalaci fotovoltaických panelů na střechu rodinného domu:

  1. Úspora na energiích: Fotovoltaický systém produkuje vlastní elektřinu, což může snížit vaše náklady na energie. Pokud systém produkuje více elektřiny, než spotřebujete, lze ji prodávat zpět do sítě a získávat tak bonus.
  2. Ochrana životního prostředí: Fotovoltaická energie je čistý zdroj energie, který neprodukuje emise skleníkových plynů a nepovoluje žádné škodlivé látky do ovzduší. Tím můžete aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a snižování vaší uhlíkové stopy.
  3. Nezávislost na cenách elektřiny: Cena elektřiny může být proměnlivá a ovlivněna různými faktory. S vlastním fotovoltaickým systémem si můžete zajistit určitou míru nezávislosti na cenách elektřiny na trhu, protože budete mít svůj vlastní zdroj energie.
  4. Dlouhodobý investiční zdroj: Fotovoltaický systém je dlouhodobou investicí, která může generovat úspory na energiích po celou dobu provozu, který může být i několik desetiletí. Tím můžete snížit své náklady na energie a zároveň získat potenciální návratnost investice.

Jaká je úspora?

Úspora na energiích prostřednictvím fotovoltaického systému závisí na několika faktorech, jako je velikost systému, umístění, orientace a naklonění panelů, klimatické podmínky a spotřeba elektřiny vaším domem. Nicméně, s dobře navrženým a správně fungujícím fotovoltaickým systémem je možné dosáhnout značných úspor na energiích. Mnoho majitelů rodinných domů dosahuje snížení svých nákladů na elektřinu o 50% až 70% po instalaci fotovoltaických panelů.

Jak zažádat o dotaci na fotovoltaiku?

V České republice je možné získat dotaci na fotovoltaické panely prostřednictvím různých programů a fondů. Pro získání dotace je třeba splnit určité podmínky a dodržet postupy stanovené daným programem nebo fondem. Je důležité si důkladně prostudovat aktuální podmínky a postupy pro žádost o dotaci a zajistit si nezbytnou dokumentaci. Informace hledejte přímo na stránkách NZÚ (Nová zelená úsporám).

O dotaci se dá zažádat výhradně přes stránky NZÚ (Nová zelená úsporám). Dotace z NZÚ může pokrýt až 50/ všech nákladů na pořízení fotovoltaiky. V letošním roce (2023) je možné získat maximálně 225 500 Kč. Ovšem pozor, tato výše je určena pouze pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. V ostatních krajích je dotace max. 205 000 Kč.

-SŠ-
foto: Raze Solar, unsplash