Inteligentní systémy k soběstačnému domu tak nějak patří. V Německu nyní probíhá test nového typu skla, který je především určen právě pro soběstačné domy. Jedná se o sklo, do kterého byly přidány nanomateriály, které sklu umožňují efektivně reagovat na vnější podmínky.

 

Soběstačný dům totiž musí umět co nejefektivněji hospodařit ze sluneční energií. Pokud je dům špatně navržen, může se stát, že při nadbytku slunečního záření se bude dům přehřívat. Při jeho nedostatku naopak může dojít ke zhoršení tepelné pohody obyvatel domu. Prostě v něm bude zima. To se bohužel stává. Moderní ekologické a soběstačné domy mají velmi dobrou izolaci stěn, která způsobí, že dům se neprohřeje. Jedním možným vstupem slunečního záření do domu jsou tedy prosklené plochy. Současné výplně oken však neumožňovaly efektivně hospodařit s přicházejícím slunečním zářením a hlavně tepelné ztráty v důsledku průchodu slunečního záření sklem jsou stále velmi vysoké.

 

Němečtí vědci však vyvinuli speciální skelní hmotu, která má ve všech ohledech stejné vlastnosti jako klasické sklo. Rozdíl je pouze v tom, že tato skelná hmota obsahuje miliardy nanočástic, které se přizpůsobují intenzitě dopadajícího slunečního záření. V okamžiku, kdy na sklo dopadá více záření, než je nutné pro udržení optimální teploty v domě, nano částice způsobí, že se změní vlastnosti skla a to začne do místnosti propouštět méně slunečního záření.

 

Zatím však tímto sklem bylo zaskleno pouze jedno okno ve zkušebních laboratořích. Jeho uvedení na trh bude trvat ještě nejméně dalších pět let. Je to však další stupínek k celkové energetické soběstačnosti.

 

J. H.