O filozofii soběstačných domů jsme zde již několikrát psali, a jedním z jejích klíčových bodů je i způsob vytápění. Ten by měl být takový, aby nijak nezatěžoval životní prostředí a energie pocházela z obnovitelných zdrojů. Měli bychom být skutečně nezávislí na dodávkách konvenčních paliv a pokud možno to zařídit tak, aby se nám o palivo starala příroda sama.

Tohoto způsobu vytápění můžeme dosáhnout například při využití solárního vytápění. Hlavní vstupní investicí pro nás bude zakoupit solární panely, ale co definitivně odpadne, budou platby za tradiční paliva nebo dodávky plynu. Teplo se nám bude kumulovat samočinně díky sluneční energii.

Toto sluneční vytápění sebou nese jedinou nevýhodu, potřebujeme dostatečnou plochu pro umístění solárních kolektorů. Solární kolektory jsou k dispozici v několika variantách – střešní solární kolektory, které bývají přichyceny na střechu nemovitostí, a díky speciální úpravě mohou i plně nahradit střešní krytinu.

Dalším typem jsou fasádní solární kolektory, které se umísťují na fasády, kde mohou plnit také funkci zateplení. Třetím typem jsou pak solární kolektory samostojné, umístěné na volných plochách u budov, umožňující navíc speciálním mechanismem po vzoru slunečnic sledovat pohyb slunce a dosáhnout tím vyšší efektivity vytápění.

Chceme-li vedle sluneční energie, využít pro vytápění teplo z půdy, vzduchu nebo třeba vody, můžeme si pořídit též tepelná čerpadla, která dovedou zhodnotit přírodní tepelné zdroje akumulované v okolí našeho obydlí.