S příbývajícími horkými léty se otevírá problematika přehřívání budov. Zatímco o úsporách tepla na vytápění se hovoří již řadu let a veřejnost je již dobře informovaná, o přehřívání domů se příliš nehovoří.

Přitom tepelné úspory a ohřívání domů spolu úzce souvisí.

Proč k letnímu přehřívání domů dochází a jak mu lze efektivně zabránit?

Pronikání tepla a fázový posun

Pronikání tepla je přímo úměrné součiniteli prostupu tepla. Pokud tedy máme kvalitní zeď z hlediska tepelných izolací, znamená to, že nás dostatečně chrání i před přehříváním. Tepelná izolace zdi v zimě snižuje rychlost úniku tepla z interiéru do exteriéru, v létě pak snižuje rychlost vniknutí tepla z exteriéru do interiéru. Důležitá otázka však je, za jak dlouho se maximální teplota z exteriéru projeví také v interiéru. Tento stav se označuje jako fázový posun teplotního kmitu a ačkoli je důležitý především v klimatických oblastech, kde jsou výrazné výkyvy teplot mezi dnem a nocí, je třeba na něj myslet také v našich končinách. Fázový posun je doba, kterou trvá, než se teplotní impulz dostane z jedné strany konstrukce na druhou (z interiéru do exteriéru a naopak). Jedná se o veličinu závislou na objemové hmotnosti, tepelné kapacitě, tloušťce a tepelné vodivosti materiálu.

Možná jste si i vy již položili otázku, jak to, že staré cihlové domy a byty lze v noci tak snadno vyvětrat, ale mnohé nové nikoli? Je to tím, že dříve se stavěly domy cihlové s tloušťkou stěn 45 cm. Tento typ stěny má fázový posun 15 hodin. Znamená to, že slunce které přes den svítilo, ohřálo zdi, a teplo bylo následně v noci možné vyvětrat. Toto zdivo se však již na stěny novostaveb neužívá, a mnohdy vyvstává problém s fázovým posunem.

Zdivo i okna vybírejte pečlivě

Největší sluneční zisky přicházejí okny. Sluneční zisky jsou v zimním období velkou výhodou, avšak v létě okna pouští do interiéru nadměrné množství tepla, se kterým se již od projektu bohužel ne vždy dobře hospodaří.  Je dobré do oken vybrat taková skla, která mají co nejmenší součinitel prostupu tepla Uf a naopak co největší propustnost slunečního záření g. Stěny je nutné vybírat nejen z hlediska tepelného odporu nebo součinitele prostupu tepla, ale současně i z hlediska fázového posunu.

Jak dům chránit před teplem?

Je naprostou nutností, aby velká okna byla stíněná extérními okenicemi, roletami či žaluziemi. Současně by se nemělo zapomínat na slunolamy, tedy konstrukce, které jsou navrženy tak, aby letní slunce do domu nepustily, avšak zimnímu slunci dovolily dům ohřívat.

Překvapující není ani fakt, že intenzita větrání významně ovlivňuje teplotu v interiéru. Abyste dům dobře vyvětrali, je nutné využít nočních a brzkých ranních hodin, kdy se venkovní podmínky mění, ideální čas je mezi třetí a pátou hodninu ranní.

Pomoct ochladit dům mohou i stromy. Naši předci nesázeli listnaté stromy u domu jen tak pro okrasu. Svými listy dům může efektivně stínit a z listů se v létě navíc odpařuje voda. V zimě tyto stromy shodí listí a umožní tak do domu přístup slunce. Inspirovat se můžeme také na jihu, tam mívají terasy u domu bohatě osázené rostlinami. Nejen, že zelené terasy vypadají krásně, zároveň ale mohou alespoň trochu ochladit.

-SŠ-
foto: pexels.com