Postavili jste dům a čeká vás kolaudace. Bojíte se byrokracie a vyplňování kvanta úředních dokumentů? Nejste si jisti, jaké úkony musíte před kolaudací zařídit? Nenecháme vás v tom. V dnešním článku vám poradíme, co vše vás při kolaudaci čeká.

Prvně je třeba zmínit, že už neplatí, že každý stavitel je povinen zahájit a projít kolaudačním řízením.  Současný stavební zákon uvádí termín kolaudační souhlas. Pokud jste právě dostavěli rodinný dům, tak můžete zůstat v klidu. Užívání rodinného domu totiž již není podmíněno kolaudačním řízením.  V případě rodinného domu stačí oznámit jeho užívání minimálně 30 dní dopředu.

Stavební úřad vám pak, pokud neshledá závažné důvodu proti, vydá kolaudační souhlas. Jak už je uvedeno výše, v případě rodinných domů stačí k získání kolaudačního souhlasu oznámit jeho užívání. Stavební zákon totiž uvádí, že kolaudační řízení je třeba jen u staveb, u níž jejich majitel nemůže ovlivnit jejich další využívání. Tím jsou myšleny například zdravotní a kulturní zařízení, ale také například domy s více byty.

Pokud spadáte do jedné z výše jmenovaných kategorií, musíte tedy zahájit kolaudační řízení. Proto je potřeba na patřičný úřad dodat následující dokumenty:

-         Revizní zprávy (komíny, elektřina, plyn)

-         Projektová dokumentace

-         Doklad o nezávadnosti a vodotěsnosti žumpy

-         Stavební deník

-         Potvrzení o instalaci hromosvodu

 

Stavební úřad si může případně vyžádat další dokumenty, dle konkrétní situace. Jakmile na úřad všechny tyto dokumenty doručíte, tak úřad má 30 dnů na vyjádření. Výsledek může být zamítnutí vydání kolaudačního souhlasu, jeho vydání anebo si úřad vyžádá doplnění dokumentů.

 

J. H.