Většina budov, které byly postaveny před desítky let, vyžadují v dnešní době kompletní rekonstrukci. Díky tomu se zlepší celkové podmínky pro bydlení, sníží se tím náklady za energie, prodlouží se životnost, zvýší se hodnota domu a vylepší se celkový vzhled budovy.

Nejčastější závady, které se rekonstruují

U všech nemovitostí záleží hlavně na jejich stáří a také celkovém stavu. Mezi nejčastější poruchy na budovách patří zejména špatné těsnění střechy, oken či vstupních dveří, dále špatná izolace, pronikání vlhkosti, různé statické poruchy, koroze balkonů, vznik trhlin na budově v místě ukotvení balkonů a mnoho dalších závad.

Samotná rekonstrukce budov

Rozsah rekonstrukce domů vždy záleží na celkovém stavu celé budovy. Nejběžněji se však na domech provádí zateplení fasády, výměna oken a dveří, rekonstrukce, případně výměna balkonů nebo oprava střechy.

Zateplení fasády

Mezi nejzákladnější činnosti prováděné při rekonstrukci patří zateplení fasády. Nová fasáda se instaluje nejen kvůli estetickému hledisku, ale také z důvodu ochrany budovy. Fasáda totiž dokáže chránit budovu před nepříznivým počasím (např. deštěm, mrazem, větrem apod.).

Výběr izolantu

Přes samotným zateplováním je nutné si v prvé řadě vybrat materiál, který se použije na zateplení. Na trhu je běžně k dispozici pěnový polystyren nebo minerální vlna. Oba tyto materiály mají podobný součinitel tepelné vodivosti a se stejnou tloušťkou je úspora za energie obdobná. Pěnový polystyren i minerální vlna lze navíc využít jak na nové, tak i starší rekonstruované domy. Mezi materiály však existují i rozdíly.

Pěnový polystyren

Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí, takže neztrácí tepelně izolační vlastnosti. Pěnový polystyren je na rozdíl od minerální vlny velice lehký, má dobré mechanické vlastnosti a neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Mezi jeho nevýhody však patří nízká zvuková izolace, nízký součinitel prostupu vodních par a při vyšších teplotách nad  80 ºC dochází k jeho poškození.

Minerální vlna

Dalším materiálem je minerální vlna, která je na rozdíl od pěnového polystyren odolná proti vysokým teplotám. Minerální vlna je známa také jako nehořlavý materiál, který je odolní vůči většině chemických látek. Desky z minerální vlny však mají také své nevýhody – jsou velice těžké, mají malou tuhost a také nízkou pevnost.

Výměna oken a dveří

V rámci sanace se téměř vždy provádí výměna starých oken a dveří za nová. Díky této výměně se zabrání velkým ztrátám tepla, vytápění je možné snížit až o 60 %. Kromě vytápění se výměnou zlepší také celková kvalita bydlení a ovzduší v interiéru.

Rekonstrukce nebo výměna balkonů

S výměnou oken a dveří se provádí rovněž rekonstrukce balkonů. Balkony jako takové sice nepřináší žádnou finanční úlevu, avšak při jejich rekonstrukci nebo výměně se zlepší vzhled celé budovy, který následně ovlivňuje hodnotu celé nemovitosti.

Oprava střechy

Kromě zateplení a výměny oken, dveří či balkonů se provádí také revitalizace střechy. Střecha je jednou z nejdůležitějších součástí každé nemovitosti, protože chrání obyvatele domu před vnějšími nepříznivými vlivy (např. před deštěm, sněžením atd.). Před její rekonstrukcí se nejprve provede důkladná prohlídka, na základě které se stanoví rozsah oprav. Poté se přistupuje k její samotné revitalizaci.