Máte pasivní dům, nebo ho chcete stavět a nevíte jaká okna zvolit? Zde je potřeba vše si pořádně promyslet. Návrh oken se totiž stává u pasivních a nízkoenergetických domů jednou z nejdůležitějších částí projektu.  Je potřeba nová okna vybírat nejen na základě toho, co vám poví nějaký prodejce, ale nechat si vypočítat skutečnou energetickou bilanci. To se vám sice trochu prodraží, ale rozhodně na tom vyděláte. Pokud máte dobrou projekční kancelář, která vám dělá návrh domu, pak už se o nic takového starat nemusíte.

Pokud byste si však chtěli energetickou bilanci určit sami, třeba ve vaší stávající nemovitosti, pak věřte, že to až tak složité není. Nicméně chce to nějaký čas a trochu studia. Energetická bilance oken se určuje dle ČSN EN ISO 14 438

Hodnota energetické bilance pro stanovené období je určena vzorcem:

 

 

 

Ug – součinitel prostupu tepla zasklením (W.m-2.K-1)

η – součinitel účinnosti využití tepelných zisků

g – celkový prostup slunečního záření (-)

f – faktor znečištění a zastínění

Hp – množství solární energie dopadající na plochu svislého zasklení (kWh/m2)

Dp – počet denostupňů (K.24 hodin)

 

Když pak vypočítáte asi dalších deset obdobných vzorců, dostanete konečnou bilanci. Není to sice složité, ale je to velmi zdlouhavé. Na základě vámi vypočtených hodnota pak volíte správný typ oken. To znamená zvolit vhodnou orientaci vůči světovým stranám, správnou velikost oken a jejich vhodný typ. Vhodné okno pro pasivní dům je totiž takové, které nejen minimalizuje tepelné ztráty, ale zejména v zimním období jsou tepelné zisky z procházejícího slunečního světla vyšší než tepelné ztráty. Pokud toho docílíte, pak se v zimě téměř nemusíte starat o vytápění domu.

J. H.

 

foto: fensterversand.com

zdroj: tzb-info.cz