Elektřina nám umožňuje užívat si veškerých moderních vymožeností včetně televize, lednice nebo dostatečného množství horké vody. I když jsou elektrické obvody relativně bezpečné, může v nich dojít k neočekávanému zkratu nebo proudění nadměrného objemu proudu.

K ochraně přepětí a zajištění spolehlivého chodu všech spotřebičů se do elektrických obvodů instalují jističe, na jejichž velikosti opravdu záleží.

Jak jistič funguje?

Jistič funguje na docela jednoduchém principu. Jeho primárním úkolem je přerušení dodávek elektřiny v případě poruchy spotřebiče, zkratu nebo nadměrného přetížení vodičů. Díky odpojení přívodu elektrického proudu dochází k ochraně veškerých zařízení v obvodu. Tím pádem se nemusíte obávat, že by váš dům v důsledku vadné nabíječky od notebooku vyhořel.

Aby elektrický jistič stoprocentně zafungoval za jakékoliv krizové situace, je třeba zvolit správnou velikost. Ta se udává v ampérech a představuje maximální možný elektrický příkon ve vaší domácnosti. Velikost elektrického jističe tedy závisí především na množství spotřebičů, které můžete paralelně v obvodu zapojit a používat. Pokud zvolíte malou velikost, budete moci používat maximálně jeden spotřebič, což je dost nepraktické.

Vyhněte se zbytečným nákladům

Selským rozumem byste řekli, že se rozhodně vyplatí investovat do větších elektrických jističů. To ale není tak úplně pravda, protože jističe s větší kapacitou jsou dražší, a navíc byste za ně poskytovateli elektřiny platili větší poplatek. Za pohodlí, které si můžete dopřát prostřednictvím většího jističe, platíte poplatek za takzvaný rezervovaný příkon.

S menším jističem jste omezeni v používání více spotřebičů najednou, ale zároveň ušetříte nemalou částku za poplatek distributorovi elektřiny. Optimální je tedy odhadnout přesnou velikost jističe, abyste mohli v poklidu používat všechna potřebná elektrická zařízení, ale zároveň abyste poskytovateli neplatili zbytečné poplatky.

Které jističe patří do rodinných domů?

V rodinných domech bývá příkon elektrických zařízení relativně velký. Přeci jenom v domácnosti ohříváte vodu, topíte, perete, pečete a koukáte se na televizi. To klade na elektrické jističe obrovské nároky.

K tomu přidejme ještě elektrická svítidla, bez nichž si život ani nedokážeme představit. Proto se v rodinných domech nejčastěji používají jističe o velikosti 3×20 A nebo 3×25 A.

Samozřejmě pokud máte na zahradě ještě bazén, nebo máte velkou dílnou s truhlářskými stroji, budete potřebovat jističe s větší kapacitou. Při výběru toho správného se zaměřte na číslovku před údajem o počtu ampérů. Číslovka 1 nebo 3 signalizuje jednofázové, popřípadě třífázové elektrické rozvody. I tomuto parametru byste měli přizpůsobit výběr vhodných jističů. Ve většině rodinných domů převažují třífázové rozvody, protože umožňují připojení většího množství energeticky náročných spotřebičů.

Jak spočítat velikost jističe?

Odhadnutí správné velikosti jističe samozřejmě není vůbec nic jednoduchého. Naštěstí existuje celkem jednoduchý výpočetní postup, jehož prostřednictvím zjistíte požadovanou velikost jističe během několika minut. Nejprve sečtěte celkový příkon všech spotřebičů ve vašem domě. Příkon jednotlivých zařízení najdete přímo na spotřebiči nebo se bude nacházet v manuálu.

Vypočtenou hodnotu vydělte napětím, které je třeba ještě vynásobit počtem fází. V případě napětí 230 V a třífázových rozvodů, budete hodnotu celkového příkonu elektrických spotřebičů dělit číslem 690. Výsledkem bude hodnota udávající skutečný příkon zařízení. Pokud vám vyjde hodnota 24 A, bez většího přemýšlení se pusťte do instalace elektrických jističů o velikosti 3×25 A.

Na elektrických jističích se určitě nevyplatí šetřit. Pamatujte, že zajišťují bezpečné používání všech spotřebičů v domácnosti a chrání vás před požárem nebo zkratem.

Zdroj obrázku: {Grigvovan} / Shutterstock.com