Zateplením fasády se dosáhne nejen nové omítky, která je při instalaci teplené izolace nutná, ale především se zabrání vzniku tepelných mostů, sníží se tak náklady na vytápění a celkově se ušetří za energie.

Uvažujete o zateplování fasády a nevíte, jaké jsou možnosti tepelné izolace, na co si dát pozor a jak celé zateplení probíhá, pak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Proč zateplit fasádu

Zateplením fasády domu je spojeno s výraznou úsporou energií, kterou souvisí nejen s výtápěním, ale i klimatizace vnitřních prostor. Díky kvalitnímu zateplení lze ušetřit až 30% nákladů, zabránit vzniku vlhkosti nebo plísním. Dům se tak stane místem pro kvalitní život i pro alergiky nebo chronicky nemocné lidi. Při instalaci je nutná i nová fasáda, kdy vzniká prostor pro zlepšení vhledu domu nebo případnou změnu designu.

Svépomocí nebo firmou

Zateplení fasády, ačkoliv se to nezdá, je poměrně náročný úkon, ve kterém se dá napáchat spousta škody, které se když ne okamžitě, tak s časem projeví. Není tedy příliš doporučováno se do zateplení pouštět svépomocí. Vyplatí se, najmout si kvalifikovanou firmu, které má zkušenosti a vyzkoušené materiály. I v případě firmy je nezbytná obezřetnost, je dobré si ohlídat reference a ceník s nabízenými službami.

Volba materiálu

Nejdůležitější je zvolená tloušťka izolantu. Pro správný výběr materiálu a tloušťky izolantu je nutné navštívit projektanta. Základem kvalitní a funkční tepelné izolace je projekt. Ten musí brát v úvahu stav budovy, musí obsahovat energetický audit a správně vybrat nejhodnější materiál a způsob provedení izolace.

Kontaktní fasáda

Nejčastěji využívaným systémem zateplení je kontaktní fasáda. Takové zateplení je pevně připojeno k fasádě. Tím se docílí i mimo jiné odhlučnění domu. Materiály nejvhodnější pro tento typ jsou:

  • minerální vata – Isover TF, Isover NF 333, Nobasil FKD nebo Nobasil FKL
  • pěnový polystyren – fasádní polystyren EPS 70, EPS 100 F, Styrotherm 70 Plus

Připevnění k fasádě

Prvním krokem montáže je připevnění soklových lišt, do kterých se vkládají izolační desky z výše uvedených materiálů. Izolační desky se lepí na terče za pomocí stěrkového tmelu, většinou Weber tmel 700. Vždy se postupuje odspoda nahoru a stejným systémem jako u cihel.

Ukotvení izolačních desek

Izolační desky se kotví talířovými hmoždinkami s plastovým trnem, na 1m2 by měly být použity nejméně 4 takové hmoždinky. Na rohy fasády jsou doporučované rohové lišty s perlinkou, která rohy zpevní a zabrání jejich poškození.

Stěrkování a perlinka

Celá fasáda se musí přeštěrkovat stěrkovým tmelem, který se nanáší odshora dolů, a to v několika vrstvách, tloušťka tmelu by měla být 3-5 mm. Do této vrstvy se vtlačí perlinka neboli armovací tkanina. Ta by měla být z obou stran plně obklopená tmelem. V místech častých oděrů nebo nárazů je lepší perlinku vrstvit.

Omítka

Když stěrková vrstva vyschne, je čas na omítku. Před samotným nanesením omítky je potřeba celou fasádu přetřít penetrací. Díky tomu se zvýší přilnavost povrchu a zároveň se sníží jeho savost. Po nanesení penetrace se zatmelí spáry kolem oken a dveří akrylátovým tmelem. Pak přichází na řadu finální omítka.

Provětrávaná  fasáda

V případě provětrávané fasády, oproti předchozí metodě, není izolační materiál pevně přichycen k povrchu, ale je vkládán do roštů, které jsou odsazeny ode zdi. Vzniká tak mezera, díky které může vzduch volně proudit a nevznikne tak případná vlhkost. Proto je tato montáž doporučována domům nebo budovám se zvýšenou vnitřní vlhkostí.

Systém provětrávané fasády se skládá z nosných roštů, vzduchové odvětrávací mezery, zvoleného izolantu a obložení, tedy omítky. Nejčastějším materiálem je:

  • minerální vata – Isover Uni, Rockwool Airrock LD

Minerální vata je ve tvaru desek, ty vynikají tepelně izolačními i akustickými parametry a vysokou požární odolností. Výhodou provětrávací fasády je možnost ji instalovat i v zimním období. U tohoto zateplení je využíváno pouze suchého procesu.