Pro stavbu pasivního domu se většina lidí rozhoduje ze dvou důvodů. Prvním je ochrana životního prostředí. Nízká spotřeba energií totiž znamená méně vypouštěních škodlivin a tudíž menší zátěž pro životní prostředí. Druhým důvodem a možná mnohem přesvědčivějším je úspora finančních prostředků.

Nicméně, aby bylo dosaženo nízkých hodnot spotřeby energií, musí být dokonale proveden nejen návrh stavby, ale samozřejmě také jeho stavba. Nerad bych snižoval kutilské dovednosti některých čtenářů, ale stavba nízko energetického domu, případně pasivního domu, vyžaduje použití řady specifických stavebních postupů a technik a mnoho specializovaného stavebního materiálu. Je tedy nanejvýš doporučeno obrátit se na specializovanou stavební společnost.

Vyžadujte také předložení certifikátů kvality a reference o vybrané společnosti. Jedná se o velmi nákladnou investici, nestyďte se proto navštívit předešlé zákazníky společnosti a dopodrobna se jich vyptat na vše, co vás zajímá. Ptejte se nejen na běžné věci, to znamená, jak byli spokojeni ze stavební společností, jestli dodržovala termíny, nepředražila stavbu, ale také jak jsou spokojeni se svým pasivním domem. Jestli byly splněny všechny jejich požadavky a nevyskytly se nějaké závažné závady.

Nebojte se pro radu zajít i do některých poraden. Sice vám nepomohou dům postavit, ale mohou vám poskytnout kontakty na ověřené stavební společnosti, případně mohou nezávisle zrevidovat stavební projekt. Pro další informace se obraťte na ekologické poradny blízko vašeho domova.

Ve smlouvě si přesně stanovte, jaké hodnoty má váš pasivní dům splňovat a pokud chcete použít nějaké konkrétní stavební technologie a materiály, nechte si tyto skutečnosti rovněž zanést do smlouvy. Nezapomeňte ani na provedení kvalitních testů, které potvrdí odpovídající kvalitu vašeho domu.

Takovým testem je například termografie, kontrola vzduchotěsnosti a výpočet spotřeby. Věrohodná a poctivá společnost se nebude bránit provedení těchto testů nezávislým auditorem. A v žádném případě nešetřete na stavebním dozoru! Jen tak budete schopni zajistit hladký a bezproblémový průběh stavby při dodržení všech odpovídajících postupů.

J. H.