Vaši spokojenost s tepelným čerpadlem výrazně ovlivňuje kvalita instalace.

Pokud vám tepelné čerpadlo instaluje řemeslník bez zkušeností s výpočtem tepelných ztrát, počítání výkonu čerpadla či zabezpečení propojovacího potrubí, riskujete zhoršený výkon, vyšší poruchovost a vibrace.

Na níže uvedených řádcích se dozvíte, jaké jsou nejčastější způsoby zapojení čerpadla, a jaké výhody či nevýhody jsou s nimi spojeny.

Živnostníci z oboru vodo-topo-plyn

Pokud jste měli v plánu ušetřit za instalaci tepelného čerpadla tím, že ji zadáte živnostníkovi z oboru vodo-topo-plyn, mějte se na pozoru. S tímto způsobem zapojení jsou spojena největší rizika chyb při návrhu a montáži. Riskujete zde nesprávný výpočet výkonu tepelného čerpadla a nekvalitní zapojení způsobené tím, že řemeslník nebude zajišťovat servis čerpadla, tj. nemá motivaci na kvalitní instalaci. Ušetřené peníze tak následně můžete „utopit“ ve vyšších účtech za teplo, účtech za opravu čerpadla či práce na dodatečných instalačních pracích.

Chlaďařská firma

Pracovníci chlaďařských firem dokáží tepelné čerpadlo nainstalovat správně, často však neumí počítat tepelné ztráty budovy. Protože mají zkušenosti převážně s instalacemi klimatizací, jež se svými požadavky na funkčnost a zapojení liší od tepelných čerpadel, nezřídka dochází ke špatné izolaci propojovacího potrubí a způsobu odvodu kondenzátu. V porovnání s živnostníky z oboru vodo-topo-plyn je tento způsob méně „rizikový“, ne však ideální.

Topenářská firma

Řemeslníci pracující v topenářských firmách dokáží správně spočítat tepelné ztráty budovy, výkon tepelného čerpadla a rovněž umí tepelné čerpadlo správně nainstalovat. Na rozdíl od výše uvedených typů instalace, pracovníci topenářských firem už často umí i zajišťovat servis tepelného čerpadla, tj. mají maximální zájem na kvalitní instalaci.

Prodejce tepelných čerpadel

Zavedený prodejce tepelných čerpadel je schopen nabídnout klientovi kromě prodeje i instalaci. Pracovníci prodejce mají specializaci na instalaci čerpadel, tj. je zde nejnižší riziko chyby, ať už jde o montážní práce, výpočet tepelných ztrát, nastavení výkonu apod. Zároveň, tito lidé se vám dokáží nabídnout i následný servis čerpadla a technickou pomoc pro konkrétní model čerpadla. Stejně tak, v tomto případě jako jediném máte vše zastřešeno jednou firmou a nehrozí tedy, že si vás řemeslníci a prodejce budou v případě poruchy, dotazu apod. přehazovat jako horký brambor.

O instalaci tepelného čerpadla byste měli přemýšlet už v době, kdy vybíráte prodejce, tj. zajímejte se o to, jakým způsobem prodejce zajišťuje montáž a servis. Nepsané pravidlo říká, že kvalita čerpadla se na celkové spokojenosti majitele podílí zhruba z poloviny, druhá polovina je závislá právě na kvalitě instalace, buďte i v případě jejího výběru nekompromisní.

 

Zdroj foto: Alexxxey / Shutterstock.com