Pokud uvažujete o výstavbě soběstačného domu, pak nezapomeňte na čištění odpadních vod. To se dá vyřešit několik způsoby, ale přírodě nejbližší a také asi pro vaši zahradu esteticky nejvhodnější je kořenová čistírna odpadních vod.

Nemusíte se navíc bát ani složitých technických a stavebních řešení. Zbudování kořenové čistírny odpadních vod, tedy té pro rodinné domy, není nikterak složité. Zvládne to i zručný domácí kutil. Další výhodou je, že vodu po vyčištění lze vypustit do vodoteče, nebo, což je samozřejmě mnohem smysluplnější, použít ji na zalévání zahrádky. Dokonce ji lze použít na napuštění bazénu. Kvalita vyčištěné vody je totiž velmi vysoká.

Co jeden vyloučí, druhý spotřebuje

Kořenová čistírna odpadních vod využívá známého přírodního zákona, že co jeden organismus vyloučí, druhý klidně spotřebuje. Tak to probíhá i v kořenové čistírně odpadních vod. K čištění špinavé vody se využívá mikroorganismů a některých vodních rostlin, které odpadní látky, které jsou ve vodě obsažené, dokáží zcela odbourat. Rostliny pak v pravidelných intervalech pokosíte a spálíte.

Neměli byste však do odpadu vylévat toxické ani žádné jiné nebezpečné látky. S tím si totiž rostliny neporadí. To ovšem platí i v případě, že jste napojeni na veřejnou stokovou sít.

Jediné, co je potřeba, je dostatek volného prostoru. V případě rodinného domu, který obývá čtyřčlenná rodina, budete potřebovat ke zřízení kořenové čistírny odpadních vod alespoň 15 m2. Čistírna se pak skládá ze dvou částí. V první jsou zachycené nejhrubší nečistoty. Tato voda pak proudí do usazovací nádrže, kde jsou vysázené rostliny a kde dochází k samotnému procesu čištění.

 

J. H.