Pasivní domy nemají na našem trhu příliš dlouhou historii. S jejich výstavbou se přesto setkáváme stále častěji. I tak ale mezi lidmi koluje celá řada mýtů okolo nich. Pojďme na ně podívat a pokud možno je vyvrátit.

Pasivní dům je jen marketingový tah

Zlí jazykové tvrdí, že pojmenování pasivní dům je jen marketingový tah. V některých případech tomu tak opravdu může být, ale pouze v případech, kdy se za pasivní dům označuje dům, který nesplňuje všechna kritéria. Každý skutečně pasivní dům má svůj certifikát vycházející ze standardů německého institutu – Passivhaus Institut. V České republice domy musí splňovat standardy pasivních domů – TNI 73 0329 (30), který používá program Zelená úsporám. Dům bez těchto standardů, není pasivním domem.

Pasivní domy znamenají v případě požárů velké riziko

Není tomu tak, všechny materiály, ze kterých je dům postaven, musí být otestovány a certifikovány stejně jako dům samotný. To platí i u domů stavěných ze dřeva či slámy. Ty musí být stavěny tak, aby riziko šíření požáru bylo eliminováno. Riziko v podobě ekologické katastrofy nepředstavuje ani případný požár polystyrenu použitého pro izolaci. Při hoření vzniká kysličník uhelnatý ve slabých koncentracích, takže v případě požáru pasivního domu, na jehož stavbě byla použita silná vrstva polystyrenu. Použitý polystyren je navíc díky svým izolačním vlastnostem skutečně ekologickým výrobkem a energie potřebná pro jeho výrobu se vrátí již za dva měsíce po instalaci na budovu.

V pasivních domech není potřeba topit

I když by to bylo krásné, není tomu tak. I v nich je potřeba topit, ačkoli vše funguje jinak, než je tomu u jiných domů. Není nutné topit příliš vydatně, u pasivních domů jsou je od fasády, přes dveře a okny přizpůsobeno speciálním požadavkům. Menší nároky na vytápění zde jsou především díky možnosti šetrného větrání – rekuperaci. I když je v pasivních domech možné větrat standardně otevřeným oknem, zejména v zimě je kvůli minimalizaci tepelných ztrát doporučeno používat rekuperaci, který je čerstvý a pouze ohřátý.

Stavět dům se pro vysoké stavební náklady nevyplatí.

Na tuto odpověď není jednoduchá odpověď. Je potřeba se k ní zdlouhavě propočítat. Domy tohoto druhu se ale staví velmi krátce, a tak zatím jen stěží odhadneme, jak budou všechny materiály a stavební prvky vypadat za deset či dvacet let. Jasné ale je, že například konstrukce pasivních domů je velmi dobře chráněna díky silné vrstvě izolací a náklady na energie jsou minimální. Často nepřesáhnou částku 2000 Kč měsíčně, a to ani v zimních měsících.

S.Š.