S novým rokem začala platit nová pravidla pro novostavby. Nově budované domy se ještě více přiblíží standardu pasivních budov. Platit začaly přísnější požadavky na obálku budov.

Zatímco dříve k naplnění povinnosti nulových budov stačilo zvýšení izolace domu, či instalace oken s trojskly, tentokrát se jedná o širší pole povinností.

Architektura se nově stává součástí energeticky úsporných opatření a má podobnou váhu jako kvalitní izolace či okna, využití řízeného větrání s rekuperací tepla nebo instalace obnovitelného zdroje energie.

Nově domy musí mít regulovatelné vytápění, větrání a osvětlení i účinné pokrytí spotřeby energie. Ta má být částečně zásobována z obnovitelných zdrojů. Podobná pravidla již tři roky platí pro budovy s plochou nad 1500 metrů čtverečních. Od letoška však platí i pro ty nejmenší domy.

O rozložení a významu jednotlivých úspor rozhoduje investor za pomoci architekta, projektanta, a zároveň energetického specialisty.

Zatímco dosud mohly rodinné domy za rok spotřebovat až 160 kWh na metr čtvereční primární neobnovitelné energie, od příštího roku to bude max. 75kWh.

Pro malé rodinné domy s energeticky vztažnou plochou menší než 120 metrů čtverečních se požadavek bude pohybovat v rozmezí 85 až 95 kWh za metr čtvereční za rok.

Nové domy budou potřebovat lepší okna. Namísto těch s dvojitými skly bude třeba instalovat trojitá, případně navýšit tloušťku tepelných izolací obálky budovy, a to o 30 milimetrů.

V souvislosti s novými pravidly týkajících se snižování primární neobnovitelné energie, se bude při projektování a výstavbě řešit víc než předchozích letech i samotná orientace stavby. Ne všechny domy, ale budou požadavky na využívání primární neobnovitelné energie splňovat. V takových případech bude muset projekt obsahovat větší množství řešení, která jim pomohou více využívat obnovitelné energie, např. tepelná čerpadla.

Prodraží se v důsledku nových nařízení novostavby?

Odhady jsou takové, že novostavby v důsledků nových nařízení prodraží nejméně o jedno až dvě procenta. Přínosem by ale měla být úspora na energiích.

-MM-
foto: pixabay.com