Větrání patří ke každodenním návykům, podobně jako naše hygiena. Ještě donedávna v bytech a domech větralo jen otevřenými okny. Moderní stavebnictví ale tuto rutinu posunulo do naprosto jiných končin.

Jak se ve stavebnictví protlačují nízkoenergetické nebo pasivní domy, dostává se na výslunní nucené větraní se zpětným získáváním tepla. Tyto moderní domy jsou projektovány a stavěny tak, aby nedocházelo k únikům energií.

Jak nucené větrání funguje?

Nucené větraní se zpětným získáváním tepla je způsob efektivního využití tepelné energie zpětným získáváním tepla skrz stěnu výměníku. Čerstvý venkovní vzduch je pomocí ventilátoru nasáván přes filtr vzduchu do rekuperátoru, kde je předehříván teplým již znehodnoceným vzduchem z domu. To vede ke snížení tepelné energie, potřebné k dohřátí přívodního vzduchu na požadovanou teplotu.

Kde je vhodné použít rekuperaci?

Nucené větrání není vhodné jen pro moderní nízkoenergetické domy. Rekuperaci je možné využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání, od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. O pořízení nuceného větrání bychom měli uvažovat i u starších domů po rekonstrukci. Díky kvalitní izolaci těsnících oken a dveří, sice získáme úsporu na energiích, zároveň ale zamezíme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V domech tak mohou vznikat plísně, bakterie a viry, které zapříčiňují zdravotní potíže. Proto je velmi vhodné, moderní a navíc energeticky úsporné přistoupit k větrání pomocí rekuperační jednotky.

Proč se pro nucené větrání rozhodnout?

  • Jednoznačnou výhodou nuceného větrání s rekuperací tepla je výrazné omezení tepelných ztrát, což může být výhodné i pro majitele starších domů s vysokými náklady na vytápění. (Za předpokladu, že dům není vytápěný levným dřevem a jeho majitelé mají k takovému dřevu dlouhodobý přístup.)
  • Další výhodou je snížení hluku z ulice, což se hodí především ve městech a obcích u rušně situovaných ulic, které nesplňují hygienické normy.
  • Nucené větrání rekuperační jednotkou přivádí do našich domovů filtrovaný vzduch, který nezatěžuje zdraví. Je totiž zbaven prachových částic a případných alergenů.

S.Š.
foto: freedigitalphoto.net