Na okna pasivních domů jsou kladeny zvláštní požadavky a to nejen na kvalitu zasklení, ale i na orientaci prosklených ploch vůči světovým stranám.

Díky moderním technologiím se tepelné ztráty okny v pasivních domech daří snížit téměř na minimum. Tzv. součinitel prostupu tepla U je 0,7 až 0,8 W/(m2K).

Okna pro pasivní domy jsou navíc na krajních tabulích trojskla ošetřeny speciálním materiálem, který odráží dlouhovlnné infračervené záření. Pro dosažení co největších tepelně izolačních vlastností se okna plní argonem, nebo kryptonem. Díky těmto technologiím se vnitřní povrchová teplota okenních tabulí téměř rovná teplotě vzduchu v místnosti. V přírodních podmínkách České republiky dokonce v období od prosince do února, v případě nízkého zastínění a jižní orientace oken, jsou tepelné zisky vyšší než tepelné ztráty. To znamená, že dochází k ohřívání vzduchu v místnosti, který je ohříván slunečním zářením procházejícím přes trojsklo.

Doporučuje se tedy vhodně volit míru prosklení jednotlivých stěn domu s ohledem na jejich orientaci ke světovým stranám. Nejvhodnější je samozřejmě nejvíce prosklenou stěnu orientovat k jihu. Pro jižní stěnu pasivního domu se doporučuje 30 až 40 % prosklených ploch. Bude-li množství prosklených ploch příliš velké, dům se bude v letních měsících přehřívat. Pokud si tedy někdo přeje větší míru zasklení, je pak nutné zvolit i vhodný způsob zastínění.

Pro pasivní domy je také vhodnější volit taková okna, která mají co nejmenší plochu rámů. Zatímco co u okenních tabulí se podařilo snížit součinitel prostupnosti tepla téměř na minimum, pro rámy je stále poměrně vysoký. Součinitel prostupu tepla pro okenní rámy se pohybuje mezi 1,6 až 2,2 W/(m2K).  Tepelné ztráty z jednoho čtverečního metru jsou u rámů oken dvakrát větší než u okenních tabulí.

K významné ztrátě tepla dochází také kvůli tzv. distančním rámečkům, které jsou mezi jednotlivými skly. Jsou vyráběny většinou z hliníku, který velmi dobře vodí teplo. Možností jak omezit tyto tepelné ztráty je užití jiného, méně tepelně vodivého materiálu. Další možností je uložení trojskla hlouběji do rámu. Nejvhodnější je však zasadit sklo rovnou do tepelně izolační vrstvy budovy.

J.H.