Zloděj, vichřice nebo vandal? Pro všechny případy je dobré mít pojištění majetku. To zahrnuje několik pojištění v jednom. Přečtěte si náš článek a zjistěte, co všechno pojištění majetku kryje.

Věděli jste, že pojištění majetku vzniklo na základě velkého požáru v Londýně v roce 1666? Oheň tehdy zničil více než 13 tisíc domů a následky této živelní katastrofy vedly k rozvoji pojišťovnictví. V roce 1681 založil ekonom Nicholas Barbon a jeho společníci první ústav pojišťující proti požárům, pojistily přitom na 5 tisíc domů (bylo možné pojistit pouze cihlové stavby). Postupně vznikaly další a další pojišťovny, mezi kterými se v roce 1710 objevil také první ústav, který pojišťoval majetek – pozdější RSA Insurance Group.

Jak vypadá pojištění majetku dnes?

V současnosti se pod pojmem pojištění majetku skrývá komplexní pojištění, které zahrnuje jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti. A kryje celou řadu rizik spojených s přírodními živly (nejen s požárem), krádeží nebo vandalismem.

Pojištění domácnosti – jedno z nejužitečnějších pojištění, které se vztahuje na veškeré vybavení domácnosti, od elektroniky přes nábytek až po cennosti. Problematické může být v tomto ohledu pojištění věcí, které jsou na snadno dostupných balkonech v přízemí a prvních patrech a ve společných prostorách domu (kočárkárny, kolárny).

Pojištění nemovitosti – toto pojištění se vztahuje na samotnou budovu a stavební prvky, jako je například střecha, fasáda, podlahy a další. Pojištění nemovitosti kryje mnoho rizik souvisejících s živelními katastrofami (požár, povodeň, vichřice, poškození následkem spadlého stromu). Jak už bylo řečeno, toto pojištění zahrnuje pouze stavbu samotnou, dalo by se tedy říct, že pokud byste dům obrátili vzhůru nohama, tak vše, co by spadlo, patří do pojištění domácnosti, a vše, co by zůstalo na místě, patří do pojištění nemovitosti.

Chcete-li tedy svůj domov chránit komplexně, sjednejte si pojištění majetku, které obsahuje obě pojištění a často navíc i pojištění odpovědnosti. Některé pojišťovny nabízejí také možnost připojistit si věci, které máte například v autě, případně cennosti, které byste si chtěli pojistit zvlášť. Vždy si ale zjistěte, na co se dané pojištění (ne)vztahuje. Najdete to například ve smlouvě o pojištění, ale také ve všeobecných pojistných podmínkách, které má téměř každá pojišťovna k dispozici i online.

Častou překážkou týkající se pojištění může být zejména míra rizika spojeného s působením živlů – jestliže máte dům v záplavové oblasti, nebude jednoduché pojistit se proti povodním. Pojistky se nevztahují na úmyslné založení požáru majitelem a problematické bývají v tomto ohledu také například požáry, které vznikly z nedbalosti.

Zdroj obrázku: Dariusz Jarzabek / Shutterstock.com