Okna hrají velkou roli v jakékoli budově. Díky oknům se do interiéru dostává dostatek čerstvého vzduchu a denního světla, navíc zajišťují kontakt s bezprostředním okolím domu. Možností, jak okna a dveře upevnit, je několik. Zatímco klasickou montáž oken do stavebního otvoru všichni znají, předsazená montáž oken a dveří již tolik známá není.

 

S nárůstem nízkoenergetických a energeticky pasivních domů se čím dál častěji používá dvouvrstvé zdivo – tedy nosná zeď a kontaktní zateplení, a okna upevněná v úrovni zdiva mají v takovém případě mnoho nevýhod (od estetiky, po snížení teplotních zisků a horší energetickou bilanci domu). Do popředí se tak dostávají předsazená okna.

Jak se provádí instalace?

Předsazení oken se provádí pomocí nosné konstrukce, která zabezpečuje bezpečné upevnění přenášející vlastní hmotnost otvorové výplně, zatížení větrem a zatížení při otevírání křídel. Přídavná konstrukce umožňuje umístit otvorovou výplň vně nosné stěny, do úrovně tepelného izolantu kontaktního zateplení.

Zjednodušeně řečeno se jedná o speciální způsob montáže, kdy se okno instaluje před zdivo přímo do fasádní izolace domu.

Předsazená montáž byla často předmětem lidové tvořivosti, kvůli zpřísnění předpisů je to však passé. V souladu s náročnými požadavky směrnice evropského parlamentu a rady o energetické náročnosti budov byly vyvinuty konstrukční systémy a instalace předsazených oken a dveří do tepelně izolační vrstvy již není tolik obtížné. Na trhu je možné se setkat s mnoha druhy těchto systémů, od špičkových, až po méně kvalitní. Aby byly energetické ztráty co nejnižší, je třeba pečlivě vybírat.

Samozřejmě je důležité, aby předsazení oken bylo řešeno již ve fázi přípravě stavby. Jedině tak lze předejít potížím během stavby.

Investice se vyplatí

Oproti klasické montáži oken do nosného zdiva je třeba počítat s většími náklady. Avšak vzhledem k faktu, že předsazená okna a dveře sníží celkovou energetickou ztrátu domu, investice se vyplatí.

S. Š.