Ani u kvalitního tepelného čerpadla, jehož parametry ověřil nezávislý zkušební ústav, nemáte jistotu toho, že vám bude sloužit bezproblémově. Velká část starostí s tepelným čerpadlem, ať už jde o nízkou teplotu v domě nebo v bojleru, nadměrný hluk, vyšší spotřebu energie, či poruchovost, je způsobena tím, co následuje po samotné koupi.

Tím kritickým okamžikem je instalace tepelného čerpadla, resp. kvalita řemeslných prací a použitých materiálů. Jakých chyb se majitelé dopouštění ve vztahu k instalaci tepelného čerpadla, to jsme pro vás sepsali níže.

Vyloučení dodavatele kvalitní instalace ihned na začátku

Opravdu relevantní posouzení náročnosti instalace tepelného čerpadla lze učinit až návštěvnou dotčeného místa. Jakékoliv nabídky dělané „naslepo“ od stolu se většinou dříve či později ukáží jako „podseknuté“  a dodavatel si následně účtuje nemalé vícenáklady.

Bohužel, někteří zákazníci slyší spíše na tu jednodušší variantu a nedají tak šanci dodavateli, který preferuje tvorbu kvalitní cenové nabídky až po detailnější prozkoumání, případně zahrne na začátku do nabídky vše, co bude potřebné a je tak oproti nabídkám „od stolu“ na první pohled dražší.

Nekvalitní řemeslné práce

Sami prodejci tepelného čerpadla uvádí, že o celkové úspornosti a spolehlivosti rozhoduje z 50 % kvalita tepelného čerpadla a z 50 % kvalita firem dodávajících instalaci. I kvalitní tepelné čerpadlo může instalační firma kvůli špatnému návrhu a zapojení zkazit.

Ideální je varianta, kdy instalaci provádí specialisté s dostatečnými zkušenostmi, tj. lidé instalující desítky či stovky čerpadel ročně. Tito odborníci vám zajistí výpočet tepelné ztráty domu, navrhnou místo pro umístění čerpadla a správné připojení k topnému systému

Více rizikové jsou situace , kdy tepelné čerpadlo instalují „živnostníci“ z oboru vodo-topo-plyn či „chlaďaři“, pro které je zapojování tepelných čerpadel doplňkovou činností, případně se jedná o řemeslníky bez potřebné znalosti topných systémů a výpočtů tepelných ztrát budovy. Tito řemeslníci vám pravděpodobně nebudou schopni nabídnout pravidelný servis, tj. zapojením čerpadla pro ně práce končí a příliš je tak nemusí zajímat, jestli tepelné čerpadlo bude fungovat správně a úsporně.

Využití skládaného vnitřního zapojení

Při instalaci vnitřní jednotky tepelného čerpadla má zákazník většinou na výběr:

  • Zapojení originální vnitřní jednotky, kdy vše je zapojené přímo od výrobce.
  • Zapojení vnitřní jednotky, kdy máte jednu „bednu“ vyrobenou malosériově firmou, která však není shodná s výrobcem. Ve většině případů tyto vnitřní jednotky nebyly úspěšně otestovány zkušebnou a reálné provozní parametry tepelného čerpadla se tak mohou lišit od údajů uvedených na štítku tepelného čerpadla.
  • Využití skládaného vnitřního zapojení, kdy jsou jednotlivé komponenty dodávány zvlášť a řemeslník je propojuje až na stavbě. Tato varianta je nejvíce náchylná na montážní chyby, které se následně negativně promítnou do výkonu a fungování tepelného čerpadla.

Nesnažte se ušetřit tím, že si pro montáž vyberete nejlevnější firmu, která zdroj tepla pro váš dům poskládá z těch nejlevnějších dílů.

Stejně jako jsou pro vás pravděpodobně důležité dovednosti a zkušenosti lidí starajících se o vaše zdraví, auto či osobní finance, je důležité pečlivě vybírat, kdo a jak vám bude zapojovat nový zdroj tepla, do kterého jste investovali desítky či stovky tisíc korun a očekáváte od něj dlouholetý bezproblémový chod.