Nejdéle běžící dotační program na podporu energeticky úsporného bydlení, Novou zelenou úsporám, čekají od letošního podzimu významné změny. Jde například o jednodušší administrativu či zpřísnění požadavků na celkovou úspornost domů.

Jaké další změny dotační program čekají a jak se dotknou lidí, kteří o dotace žádají, popsal ve speciálním webináři pořádaném společností Weber, Saint-Gobain ředitel realizace projektů energetiky Státního fondu pro životní prostředí Jakub Hrbek.

Dotační program Nová zelená úsporám, který poskytuje majitelům bytů a domů dotace na opatření vedoucí k úsporám energií, jako je zateplení, výměna oken či instalace tepelných čerpadel, využilo za poslední rok a půl už 119 tisíc českých domácností. Celkem si zažádaly o 25 miliard korun. Program, jak jsme jej dosud znali, nicméně 30. června končí – od září nás pak bude čekat v nové, vylepšené podobě. „Ze 119 tisíc zmíněných žadatelů představovaly v proběhlém období 91 % majitelé rodinných domů. Od podzimu se proto chystáme více zaměřit i na bytové domy,“ uvedl Jakub Hrbek v rámci webináře Weber.

Celý proces se přitom výrazně zjednoduší. Podle Jakuba Hrbka již nebudou žadatelé nuceni poskytovat úřadům veškeré účetní doklady a zmírněny budou také požadavky na doprovodnou projektovou dokumentaci. „Zejména u šablonovitých projektů bude proces projektové dokumentace spíše formalitou. Průkaz energetické náročnosti budeme nicméně u budov stále vyžadovat,“ uvedl v rámci Weber webináře. Zásadní změny čekají Novou zelenou úsporám také v oblasti financování. „Dosavadní zdroje jsme již vyčerpali. Třetí etapa dotačního programu, která na podzim odstartuje, bude krytá z prodeje emisních povolenek. Od roku 2025 bychom pak měli využívat také finance z nového Sociálního klimatického fondu,“ vysvětlil Jakub Hrbek.

Důraz na zateplení a komplexní renovace

Mezi další chystané změny patří větší zaměření na komplexní řešení úsporných opatření. „Se stoupajícími cenami energií lidé začali klást důraz na zateplování. To pro nás bude nyní také prioritou, za hlavní cíl nicméně považujeme poskytování financí na kompletní renovace domů pokrývající všechny oblasti, jejichž prostřednictvím lze snížit náklady na provoz. Pro ty také dotaci značně navýšíme,“ vysvětlil odborník ze Státního fondu pro životní prostředí. Pro žadatele, kteří si dům teprve staví, budou podmínky ovšem přísnější než v minulých obdobích. „Podporovat už budeme pouze pasivní domy. Má-li tedy někdo rozpracovaný projekt na jiný než pasivní dům a doufá v dotaci z Nové zelené úsporám, musí ho předložit nejpozději do konce června,“ upozornil během webináře.

Podle energetické specialistky Martiny Kuchařové, která byla dalším z hostů webináře společnosti Weber, se u nás brzy jiné než pasivní domy stavět nebudou. „Cílem je, aby byl každý nový dům uživatelsky příjemný a zároveň měl jen minimální náklady. To splňují právě pasivní domy, u nichž je třeba splnit specifické požadavky na orientaci vůči světovým stranám, umístění na pozemku a eliminaci tepelných mostů a zároveň musí disponovat perfektním zasklením a rekuperační jednotkou,“ uvedla.

Při renovaci můžeme postupovat po jednotlivých krocích

Dotační program Nová zelená úsporám tradičně pokrývá až polovinu nákladů na renovaci domů a bytů. V každém případě však musí být cílem úspora energií, která prospívá jak peněžence, tak životnímu prostředí. Na tomto poselství se do budoucna nic měnit nebude. I když si tedy nemůžeme dovolit komplexní renovaci, Nová zelená úsporám nás může postupně podpořit v jednotlivých krocích. „Ideální je vždy začít zateplením, pokračovat výměnou oken a nakonec investovat do generátoru obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely či tepelné čerpadlo,“ uvedl v rámci webináře Miloš Hutník, zástupce společnosti Weber pro odbornou veřejnost, který je expertem na praktickou stránku renovací. V jiném pořadí by byla opatření značně neefektivní.

Při stanovování priorit je podle Miloše Hutníka důležité zvolit nejprve oblast, skrze niž z objektu uniká největší množství tepla. „Může se jednat například o střechu či – v případě, že na půdě netopíme – podlahu nevytápěného podkroví. Důležitým konstrukčním detailem je ale také sokl, který se nachází naopak ve spodní části objektu. A v některých případech je možné zateplit i samotné základy domu,“ vysvětlil odborník z Weberu.

U rodinných domů je populární fotovoltaika

Teprve ve chvíli, kdy jsme si jisti, že obálkou domu neuniká významné množství tepla, má smysl investovat do speciálních technologií zaměřených na úsporu energií. „U rodinných domů bývá populární klasická fotovoltaika. Na střechu stačí umístit 10 až 12 panelů, které napájí veškeré technologie v domě,“ uvedla Martina Kuchařová v rámci webináře Weber. Pro ohřev vody je pak podle ní ideální tepelné čerpadlo, které získává energii z okolního prostředí.

Jak dokazuje úspěch dotačního programu Nová zelená úsporám, opatření vedoucí k nižší spotřebě energií jsou v české společnosti žádaná, ať už z důvodů finančních, tak ekologických. Jejich plánování je ale třeba dopředu promyslet a postupovat systematicky. V opačném případě mohou být výsledkem jen vyhozené peníze.

-TZ-
foto: Weber, Saint-Gobain