Soběstačný dům je charakteristický tím, že ke svému provozu nepotřebuje napojení na sítě plynu ani elektřiny a svůj režim je schopný pokrýt z vlastních zdrojů. Tento typ stavby si vyžaduje přesnou energetickou bilanci a pečlivou přípravu.

Proč se rozhodnout pro soběstačný dům

Důvody pro volbu soběstačného domu mohou být různé. Můžete být zastáncem ekologických staveb, slibujete si od soběstačného domu úspory za provoz, anebo chcete prostě začít stavět na parcele, kde nejsou sítě a obec jejich rozvedení nechce povolit.

U nás jsou soběstačné domy dosud poměrně na začátku. Ve světě se tyto stavby ale rychle prosazují a získávají si čím dál větší oblibu. Je pravděpodobné, že postupem času se soběstačné domy budou stavět více i v České republice.

Rozdíly oproti běžným stavbám

Je třeba si uvědomit, že soběstačný dům je na technologii stavby o mnoho náročnější, než je tomu u běžných staveb. U soběstačného domu musí být v rovnováze energetické ztráty i zisky tak, aby dům uměl fungovat bez vedlejších zdrojů energie.

Stavba soběstačného domu si vyžaduje podrobně a pečlivě zpracovanou projektovou dokumentaci. I následná realizace stavby je náročná v nárocích na přesnost detailů, zejména v zachování neprůvzdušné obálky domu. To má společné s pasivními domy.

Co dělá soběstačný dům soběstačným

V dřívějších dobách bylo možné za soběstačnou stavbu označit například statky. Provoz domácnosti se odvíjel od vlastní produkce a nezávisle na cizích zdrojích.

I moderní soběstačné domy se spoléhají pouze na vlastní zdroje energie. Soběstačné domy využívají pro vytápění a ohřev vody primárně solární energii. Pouze sluneční zdroj tepla není zcela dostačující, a proto se do soběstačných domů navrhují rekuperační jednotky, tepelná čerpadla a někdy i kotel.

Technologie soběstačného domu

  • Sluneční energie

Soběstačný dům ke svému provozu využívá z největší části sluneční záření. Sluneční energie lze získávat zdarma, na čemž je ekonomika soběstačných domů stavěna. Solární světlo a teplo využívají soběstačné domy skrze prosklené plochy. K efektivnějšímu využití slunce se v soběstačných domech využívají solární kolektory a fotovoltaické panely.

  • Zateplení domu

Funkčnost soběstačných domů je podmíněna dostatečným zateplením domu. U soběstačných domů je nutné zajistit důkladnou tepelně izolační vrstvu, která bude co nejvíce neprůvzdušná. Díky tomu se získaná energie bude moci efektivně využít a zužitkovat. Díky důslednému zateplení domu se znatelně sníží nároky na vytápění a ušetří se tak velká část energie.

  • Sekundární zdroje

K vytápění, ohřevu vody a k dalšímu získání energie slouží sekundární zdroje. Do soběstačných domů se navrhují rekuperační jednotky a tepelná čerpadla, které dokáží ve svůj prospěch využít jindy nevyužitou energii. Do některých soběstačných domů se přidává navíce ještě kotel, nejčastěji na dřevo nebo černé uhlí.

Počáteční náklady se postupem času vrátí

Při stavbě soběstačného domu je nutné počítat s vyššími náklady na projektovou dokumentaci i na realizaci stavby než tomu bývá u běžných domů. Důvodem vyšší ceny je propracovaná energetická bilance, důraz na přesné parametry stavby a použití kvalitních materiálů.

Oproti běžné stavbě zaplatíte více například za zateplení, okna a také za vzduchotechniku, soláry nebo tepelné čerpadlo.

I když je počáteční suma vyšší než při stavbě běžného domu, pak se můžete spolehnout na to, že se vám vaše investice v následujících letech vrátí. Představte si – žádné složenky za plyn, elektřinu – během roku ušetříte tisíce korun.

Ceny za vytápění se zvyšují

Při investici do soběstačného domu hraje roli i vývoj cen paliv. Kotle na tuhá paliva jako jsou například černé uhlí, koks, nebo uhelný prach jsou v dnešní době spíše na ústupu, i když v některých oborech jsou stále nenahraditelé. Nejčastěji se však topí v domácnostech plynem nebo elektřinou.

Tento způsob vytápění je sice pohodlný, ale jeho cena se každým rokem zvyšuje a vyhlídka do budoucna se ubírá podobnou tendencí. Účet za topení bývá u většiny rodin největší útratou za energii. Pokud nechcete platit každý rok vyšší poplatky, je třeba zvážit jiný a levnější způsob vytápění.

Rozhodnutí pro soběstačný dům je progresivním m krokem, který vám v budoucnosti ušetří náklady za energie a osvobodí vás od závislosti na cizích zdrojích.