Tradiční stavební materiály zažívají v poslední době renezanci především v souvislosti se stále častější realizací energeticky úsporných domů. Po obecném úvodu si v našem seriálu postupně představíme nejdůležitější stavební materiály – přírodní kámen a především dřevo a hlínu.

Používání tradičních stavebních materiálů je významným předpokladem tvorby ekologicky zdravého prostředí. Za tradiční stavební materiál se dá považovat především dřevo, hlína a přírodní kámen dále pak vápno, písek, štěrk, sláma, konopí, len nebo vlna. Základním předpokladem udržitelnosti je používání místních surovin, které se vyskytují v každém regionu.

Ekologicky vhodná výstavba by měla splňovat především tyto požadavky:
Optimální a zdravé obytné klima (pohoda a příjemná atmosféra)
Architektonické, estetické, sociální a humánní aspekty (stavební kultura)
Propojení přírody, krajiny a člověka
Ochrana proti hluku a tepelná izolace
Bezpečnost
Používání znovuobnovitelných zdrojů a materiálů

Přírodní kámen

Přírodní kámen se dnes těží prakticky stejně jako před 100 lety, s tím rozdílem, že těžkou manuální práci nahradily stroje. Samotným vytěžením práce s kamenem teprve začíná, dále je potřeba ho zpracovat do požadovaného tvaru a drsnosti. Před nákupem kamene je dobré zjistit si, zda a jaké lomy se v okolí vyskytují a pokud možno upřednostnit kámen zde vytěžený.

Jak se mohla většina z vás přesvědčit při návštěvě některého z českých hradů nebo zřícenin, není přírodní kámen vzhledem k anorganické cizosti vhodný pro významnější použití v exteriéru. Uplatnění ale najde především v exteriérech – fasádní obklady, schody, chodníky nebo kamenné oplocení. I v interiérech se dá použít jako dlažba, obklad stěn. Přírodní kámen by neměl být znehodnocen lepidly z umělých živic nebo silikony.

R. K.