Ještě před několika desetiletími byl sklep nezbytnou součásti každého domu. Dnes je trend stavět stavbu bez sklepu. Proč tomu tak je? Pojďme se podívat na výhody sklepních prostor a co výstavba sklepa obnáší.

Dříve byl sklep nutností, sloužil je skladování zásob uhlí, potravin a ne sezónních věcí. Často se v něm nacházely i  provozní prostory domu, které dnes byly nahrazeny praktičtějším řešením.

Na kolik sklep vyjde?

Zda stavět dům se sklepem je otázka, na kterou si musí odpovědět každý, kdo chce stavět. Roli při rozhodování samozřejmě hrají i finance. Sklep totiž novostavbu prodraží přibližně o deset tisíc Kč na metr čtvereční. Počáteční investice se ale může časem vrátit, sklep dokáže lépe izolovat horní stavbu proti chladu, vlhku i proti pronikání radonu. O nákladech na jeho stavbu rozhoduje geologické podloží. O jeho stavu rozhodne geologicko-inženýrský průzkum, který musí být podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Řešen v projektu stavby pro všechny zemní práce nad 100 m3 výkopu nebo do hloubky pod dva metry.

Stavební a technické nároky

Na stavbu sklepa jsou kladeny vysoké stavební a technické nároky. Jeho výška by měla mít alespoň 2,1 metru. Počítat je třeba také s výstavbou  pohodlného schodiště, které cenu stavby navýší. Je třeba dbát na kvalitu konstrukce sklepní podlahy a stěn. Zdivo je totiž vystaveno vysokým tlakům ze stěn a okolní zeminy.

Funkční sklep by neměl mít jen pevnou a odolnou konstrukci, je třeba počítat i s kvalitní izolací. Izolace chrání stavbu protivzlínající vlhkosti. Možností čím izolovat je více – bitumenovými lepenkami, polyuretanovou pěnou apod. Důležitý je i drenážní systém.

Již na začátku je třeba si uvědomit, k čemu budete sklep využívat a zda je potřeba jej zateplovat. Nejlepším řečením pro zateplení sklepa je izolace polystyreonovými deskami skládanými v jedné vrstvě.

Každý sklep je potřeba větrat, to lze vyřešit okénky na úrovni terénu. Je potřeba je však zabezpečit tak, aby jimi nepronikl hmyz,hlodavci či jiná zvířata.

Kde stavět?

Pro volbu místa stavby je třeba mít alespoň přibližnou představu o stavu podzemních vod a cestách stékání dešťové vody. Orientace vchodu by neměla být na severní nebo jižní straně. Na severní straně může dojít k problému se sněhem, na té jižní pak problém přehřátím prostor.

S. Š.