Zelené střechy již nevídáme jen ve filmech, stále četněji je můžeme vidět na kancelářských a komerčních objektech, ale i rodinných domech.

Líbí se vám představa zelené střechy na vašem domě?

Zelené střechy nejsou jen hezké, mají mnoho důležitých funkcí.

Zlepšují mikroklima, regulují vlhkost, čistí ovzduší, vytvářejí prostor pro flóru a faunu. Zároveň také zvyšují tepelnou ochranu v zimě a především v létě, příznivě ovlivňují odtok srážkové vody a zvyšují její akumulaci a mnoho dalších.

Střešních zahradu můžete mít hned v několika podobách. Vše záleží na vašich možnostech a požadavcích.

Intenzivní střešní zahrady

Intenzivní střešní zahrady zahrnují plochy s trávníky, trvalkami a dřevinami. Všechny takové rostliny jsou náročné na půdní profil a pravidelné zavlažování a zásobování živinami. Proto je vhodná jen pro ty, kteří své střeše mohou dopřát pravidelnou péči.

Extenzivní střešní zahrady

Extenzivní střešní zahrady jsou přizpůsobené místní vegetační formě. Vysazují se pouze konkurence schopné rostliny, které jsou morfologicky a fyziologicky přizpůsobené extrémním podmínkám, především pak nedostatku vody. Vytváření forem vegetace je ponecháno postupným a přirozeným procesům. Také zásobování vodou a živinami je ponecháno přírodnímu koloběhu a od majitele se očekává jen minimální péče.

Aby se vytvořily optimální podmínky pro rostliny a jejich růst, jsou používány různé vrstvy a materiály. Základními předpoklady pro střešní vegetaci jsou dostatečný prokořenitelný prostor, dostatečné zásobování vodou a živinami, vhodné složení a vlastnosti substrátu a samozřejmě také vhodný výběr vegetace pro stanovištní podmínky.

Se střešní zahradou je nejlépe počítat ještě před stavbou domu. U střešního pláště se totiž musí počítat s hydroizolační vrstvou, která slouží mimo jiné i jako ochrana proti prorůstání kořenů, stejně tak jako s drenážní a filtrační vrstvou.

Aby vám na střeše nevyrostl prales, je dobré svěřit osazení zahrady zkušeným zahradnickým firmám.

Sandra Špačková