Chcete docílit úspory energií a nevíte, co je potřeba všechno udělat? My vám v dnešním článku poradíme. Úsporná opatření s sebou totiž nesou větší komfort bydlení. Pomohou nám zbavit se studených stěn, průvanu kolem oken a získat komfortnější topení a větrání – a přitom snížit platby za energie.

Spotřeba tepla je dána především tepelnou ztrátou budovy. Teplo z domu uniká dvojím způsobem – prostupuje stěnami a okny a uniká spolu se vzduchem při větrání. Výměna vzduchu přitom probíhá neustále, i když jsou okna zavřená, to je dáno netěsnostmi budovy. Výrazně snížit lze i průnik tepla obvodovým pláštěm budovy. Na co při rekonstrukci či stavbě domu neopomenout, aby spotřeba energie byla velká jako u soběstačných domů?

Zateplení

Projekt zateplení vždy svěřte odborníkům. Každý dům je jiný, a tak se může stát, že to, co se osvědčilo u souseda, v našem domě přinese problémy. Zejména při vnitřním zateplení je třeba mít kvalitní návrh, protože špatné zateplení může ohrozit funkci domu i zdraví jeho obyvatel.

Při vnějším zateplení je rizikem hlavně nekvalitní provedení, které později může vést třeba k praskání omítek. Často se při realizaci podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy – zejména pruhu zdiva nad terénem, okenních ostění, nadpraží a parapetů.

Vždy je lepší kupovat zateplovací systém jako celek, tedy izolant, lepicí hmoty, omítky, barvy a další komponenty od jednoho dodavatele, který garantuje jejich fungování.

Podlahy

Izolace podlah je nutná zejména v případě, že chceme instalovat podlahové vytápění. Jinak dochází k nemalým ztrátám a vytápění zeminy pod domem.

Strop

Má-li dům nevytápěnou půdu, lze strop poměrně snadno a efektivně izolovat položením izolace na podlahu půdy. Další možností je zaplnit izolací dutiny trámového stropu. V případě použití foukané izolace, je zásah do konstrukce minimální a v interiéru ani na půdě se nic nezmění.

Čím izolovat

Na trhu je mnoho druhů izolačních materiálů, které se prodávají pod různými obchodními značkami. Nejčastěji se používá polystyren a minerální či skelná vata. Polystyren i vata izolují přibližně stejně dobře. Konkurovat jim začínají izolanty z přírodních materiálů – z ovčí vlny a technického konopí.

Okna

Okny vždy uniká velké množství tepla. Při výběru okna je třeba sledovat několik parametrů. Pro zasklení se používají termoizolační dvoj- nebo trojskla, případně systém, kde je prostřední tabule trojskla nahrazena odrazivou fólií. Samozřejmou součástí kvalitního okna je tzv. selektivní vrstva na vnitřním povrchu skla, tedy pokovení, které funguje jako polopropustné zrcadlo. Sluneční záření propustí do interiéru, kde se přemění na teplo. Tepelné záření však již sklem neprojde a odráží se zpět do místnosti.

Jestliže jsou stávající okna v dobrém stavu, lze uvažovat o jejich repasi. Ta spočívá v opravě poruch, případně výměně závěsů a kování, instalaci těsnění a zejména výměně vnitřního skla.

Větrání

Z hygienických důvodů i pro dobrý pocit osob je nutno obývané místnosti dostatečně větrat. V rodinných domcích to znamená, že vzduch v místnosti by se měl zcela vyměnit každé dvě hodiny. Ve většině domů je toto větrání zajištěno tzv. přirozeným způsobem, tedy pronikáním vzduchu mezi okenním křídlem a rámem a dalšími netěsnostmi konstrukce domu.

Velmi efektivním a komfortním řešením je instalovat systém nuceného větrání s tzv. rekuperací tepla. Větrací vzduch je tak přiváděn a odváděn ventilátory. Centrální větrání umožní velmi efektivně využít solární zisky z osluněných místností, které rozvede po celém domě, takže nedochází k přehřívání osluněných místností. Vzduch je přiváděn do místností vzduchotechnickým potrubím vedeným ve stropu, v podlaze či stěnách. Odtah vzduchu pak může být centrální.  Centrální systém větrání lze výborně spojit s vytápěním domu. Náklady ušetřené za vytápěcí systém pak vyrovnají náklady na instalaci větrání. Kvůli rozsahu stavebních prací je instalace větracího systému vhodná spíše při zásadní rekonstrukci domu.

rdc