Úvěr ze stavebního spoření slouží k financování nákupu nemovitosti, modernizace či rekonstrukce. Je poskytován do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Jako přitažlivá varianta financování bydlení, tak slouží pro ty, kteří už mají spoření založeny a stanovenou dobu spoří.

Předpokladem získání úvěru ze stavebního spoření je uzavření smlouvy o stavebním spoření a minimální doba spoření 24 měsíců. K hlavním přednostem patří pevná roční úroková sazba, která začíná již na 2,95% a její výši je možné ovlivnit zvolenou variantou smlouvy o stavebním spoření.

Těmto variantám se také říká tarifní, a na základě toho, jakou možnost si zvolíme, jsou potom dány podrobnější podmínky úvěru ze stavebního spoření. U Českomoravské spořitelny a jejího spoření s Liškou jsou to například tarify Garant a Variant.

K nejlepším produktům na trhu patří Tarif Garant. Ten je nejvýhodnější pro ty, kteří si chtějí do budoucna zajistit  skvělou roční úrokovou sazbu úvěru 2,95 %. Tarif Variant zase umožňuje využití překlenovacích úvěrů o různé délce splácení k financování bydlení včetně rekonstrukce či modernizace.

V rámci tarifu Variant je možné zvolit podvariantu – Variant15, doporučovanou těm, kteří chtějí financovat úvěrem bytovou potřebu, a přitom chtějí svůj úvěr na bydlení splatit co nejrychleji, a nevadí jim vyšší měsíční zatížení. Podobně můžeme charakterizovat i Variant20, který je též vhodný pro klienty, kteří nechtějí splácet svůj úvěr příliš dlouho, protože mají možnost vyšších měsíčních splátek úvěru.

Variant25  potom slouží klientům, kteří hledají kompromis mezi výší měsíčního zatížení a dobou splácení. Variant30 je naopak doporučován mladším klientům, kteří preferují nízké měsíční zatížení po celou dobu úvěrového případu.