Soběstačné nemusí být pouze rodinné domy. Dnes se staví soběstačné i bytové domy a v Rakousku otevřeli dokonce soběstačný obchodní dům. Ten pomocí fotovoltaických panelů, které jsou umístěné nejen na parkovišti, ale také na střeše a stěnách obchodního domu, vyrábí více elektrické energie, než sám spotřebuje. Rakousko opět posunulo hranice ekologického stavebnictví o krok vpřed.

Nejde jen o to, že obchodní dům vyrábí přebytky elektrické energie, které jsou dodávány do rozvodné sítě, ale na jeho výstavbu byly použity v maximální míře netoxické materiály. Základem domu  jsou kvalitně izolované vnější stěny.  Cílem bylo snížit tepelné ztráty. Samozřejmostí je úsporné osvětlení, které je řešeno pomocí LED světel, která jsou řízena počítačem. Nechybí ani rekuperace tepla. Zelená střecha obchodního domu je vybavena kromě fotovoltaických panelů i systémem pro sběr dešťové vody. Pověstnou třešničkou na dortu je pak malá vodní elektrárna, která je instalována na blízkém potoce.

Přirozeností je, že v tomto obchodním domě jsou prodávány pouze ekologicky šetrné výrobky a potraviny v BIO kvalitě. Snaha projektantů využít v co největší míře netoxické materiály bez obsahu rozpouštědel, s co největší životností a samozřejmě s možností následné recyklace, byla oceněna získáním první ceny v rámci rakouské organizace pro trvale udržitelný rozvoj ÖGNI.

Tento obchodní dům je důkazem, že architektura může být nejen krásná, ale také účelná a ekologicky přívětivá. Snad nezůstane pouze u tohoto počinu a podobné stavby budou realizovány ve větším množství a nejen v Rakousku.

J. H.