Tradiční veletrh recyklace, nakládání s odpady, čištění a ekologie FOR WASTE se letos rozšiřuje o velmi aktuální problematiku čistíren odpadních vod, úpravy pitné vody a všeho co s tématem vody souvisí. Pod novým názvem FOR WASTE & WATER veletrh osloví odbornou i širokou veřejnost jako součást Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH ve dnech 16. – 20. 9. 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Hlavní téma letošního ročníku veletrhu FOR WASTE & WATER zní „Řešení prostoru pro recyklaci“. Organizátoři tak chtějí upozornit na nutnost počítat s „prostory pro recyklaci“ v interiérech nebo exteriérech staveb již v momentě, kdy je architekty a designéry projektována ekologická nízkoenergetická či pasivní stavba. Tlak na třídění a recyklaci některých odpadů přichází z Evropské unie, kde je ČR dlouhodobě kritizována za stále nízký poměr tříděného odpadu. Zákonodárci se proto v současnosti zabývají tím, jak učinit třídění odpadu již od příštího roku povinné. Veletrh FOR WASTE & WATER jde v rámci hlavního tématu návštěvníkům i vystavovatelům příkladem a proto přímo na veletrhu bude vytvořen prostor s kontejnery na tříděný odpad a především informacemi k třídění a recyklaci.

Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se zde mohou na veletrhu informovat o využití odpadních, snadno recyklovatelných materiálů či materiálů umožňujících vícenásobné využití. Hlavním partnerem letošního FOR WASTE & WATER je občanské sdružení EKODOMOV. To v rámci veletrhu připravuje, spolu s českou informační agenturou životního prostředí CENIA, také bohatý doprovodný program s řadou přednášek, odborných seminářů, workshopů či konferencí. Jedním z dalších bodů doprovodné části bude přednáška časopisu Build info s názvem „„Odpady – nejen stavební – jejich recyklace, užití, likvidace“.

Mezi již potvrzenými vystavovateli najdeme např. REPLAST PRODUKT, jednoho z největších evropských výrobců produktů z recyklovaného kabelového PVC. Chybět nebude ani expozice obalové společnosti EKO‑KOM, jež provozuje celorepublikový systém na třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. V oblasti technologií vody se mohou návštěvníci těšit mj. na společnost ENVI-PUR, která jako novinku představí domovní čistírnu odpadních vod řízenou přes mobilní telefon. Poprvé budou na veletrhu prezentovány také např. vaky na kapalné látky o velikosti 0,5 m³ až 1.500 m³ od firmy CULATELO.

Pro více aktuálních informací sledujte webové stránky veletrhu www.forwaste.cz.

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou využít ZLEVNĚNÉ elektronické vstupenky, která je k dispozici ke stažení na webu veletrhu (http://www.forarch.cz/2014/cz/vstupenka.asp). Zde najdou také aktuální informace o doprovodném programu a další zajímavosti.