Větrání je důležité nejen pro zdraví vaše a vaší rodiny, ale i pro zdraví celého vašeho domu. O tom není žádných pochyb a článků na toto téma bylo napsáno již mnoho. Ovšem jak větrat, aby to bylo efektivní a dostatečné? Jedním z možných způsobů je větrání s rekuperací tepla.

Princip rekuperace

Princip větrání s rekuperací tepla není nikterak složitý. Vnitřní ohřátý vzduch předá své teplo čerstvému chladnému vzduchu ve výměníku. Do místností v domě se tak dostane čerstvý vzduch zvenčí, ale je ohřátý na předem určenou teplotu. Teplo získá právě od vzduchu, který by jinak unikl například otevřeným oknem bez užitku ven. Výměník je tak asi nejdůležitější součástí rekuperačního systému. Tím, že je využita vyšší teplota odcházejícího vzduchu rekuperační jednotka výrazně šetří energie. Nedochází totiž k tak výrazným tepelným ztrátám a čerstvě přivedený vzduch do místnosti nemusí být ohříván. Za rok je tak možné ušetřit nemalou finanční částku.

Klasická rekuperační jednotka potřebuje vzduchový rozvod a v bytě či domě musí být dostatek místa na umístění rekuperační jednotky. Dnes je však možné si pořídit i malé rekuperační jednotky, které větrají přímo skrze otvor vytvořený ve zdi.

Kvalita vzduchu

Kromě výrazné úspory v důsledku snížení tepelných ztrát je další výhodou i kvalita vzduchu. Vzduch totiž do místnosti putuje přes řadu filtrů, které zadrží většinu znečištění. Rekuperace je tak vhodná zejména pro alergiky. Rovněž se nemusíte starat o vhodnou dobu k větrání. Vlhkost vzduchu sledují čidla, která při překročení nastavené hodnoty spustí rekuperaci a dojde k výměně vzduchu. Nevýhodou může být například cena. Pro jeden dům o ploše 150 m2 a dvou podlažích se cena pohybuje někde kolem 150 000 Kč. Někdy je však například z důvodu zvýšené vlhkosti nutné řešit větrání jen v jedné místnosti. Nejčastěji to bývá v koupelně. Malá rekuperační jednotka pro tyto účely vyjde asi na 4000 Kč.

J. H.