Ať už chcete čerpat vodu pitnou či užitkovou, čeká vás mnoho práce a starostí. V první řadě jsou to povolení. Studna totiž patří mezi vodohospodářská díla. To v důsledcích znamená, že se rozhodně nejedná jen o drobnou stavbu, že je potřeba nechat vypracovat projekt a hlavně, že ji nesmíte stavět svépomocí, ale pouze za přispění specializované firmy.

 

Žádost projde dvěma koly

Na stavebním úřadu podáváte dvě žádosti: o povolení ke stavbě studny a o povolení k odběru spodní vody. Je-li žádosti úřadem vyhověno, je postoupena další instituci – vodohospodářům. Tzv. vodoprávní řízení musí nabýt právní moci ještě před započetím stavby. Žádost se opírá o důležitý dokument – posudek hydrogeologa. Průzkum musíte před podáním žádosti zajistit. Hydrogeologický posudek vás vyjde od 1000 do 5000Kč.

 

Musíte brát ohledy na sousedy

Nezapomeňte, že musíte brát ohled na osoby, které se mohou stát účastníky řízení. Těmi mohou být například sousedé, kteří mají vykopané studny a ta vaše by jim mohla uškodit. Jsou jimi i vlastníci vedení technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací kabely, vedení el. napětí atd.), pokud je studna umístěna v ochranném pásmu těchto vedení a jiní. Jejich souhlas budete tedy také potřebovat.

 

Navíc, pokud kopete hlouběji než do tří metrů nebo vrtáte do více než třiceti metrů hluboko, je třeba to ohlásit nejméně 8 dní předem obvodnímu báňskému úřadu. Ohlašovací povinnost má sice firma, která dílo realizuje, pohlídejte si však, aby měla oprávnění vydané obvodním báňským úřadem pro tyto vrty. Některé firmy mají jen živnostenský list, který jim umožňuje vrtat pouze do 30 metrů!

 

Buďte důslední

Důslednost se vyplatí – pokuty za nedodržení těchto požadavků se pro fyzické osoby mohou vyšplhat na 100 tisíc Kč (část za nedovolený odběr podzemních vod, část za provedení stavby studny bez stavebního povolení). U osob právnických pak pokuty mohou dosahovat deseti miliónu korun.

 

Jak se vypořádat s úředním šimlem?

Kupodivu existují dva legální způsoby, jak se s úřady vypořádat.

 

Řešení 1:

Vyřídíte všechnu dokumentaci předem, získáte povolení a dáte se do práce. Úřad bude studnu posuzovat jako vodohospodářskou stavbu. Po dokončení pak studnu jen zkolaudujete. Celý proces bude trvat několik měsíců.

 

Řešení 2:

Druhý způsob se zdá být o něco rychlejším – nejdříve provedete studnu jako průzkumný hydrogeologický vrt, úřady oběháte až poté. V konečném důsledku to ale není tak jednoduché a může se vám to pěkně prodražit.

Práci je nutné ohlásit předem na příslušném okresním úřadě, na obecním úřadě příslušného katastru a poté také obvodnímu báňskému úřadu. Po odvrtání požádáte vodohospodářský orgán o povolení k odběru podzemní vody a o povolení zřídit z průzkumného díla studnu, tedy vodohospodářské dílo. To vše na základě závěrečné zprávy zpracované po dokončení průzkumného vrtu. Dokud povolení nemáte, vodu ze studny čerpat nesmíte.

 

Řešení 3:

Kromě toho existuje ještě třetí, pro mnohé nejjednodušší řešení – nechat vše na firmě, která studnu vykope nebo vyvrtá. Úřady po dohodě oběhá za vás.