Pokud mluvíme o soběstačném domě, je samozřejmostí, že takový dům by měl mít i vlastní zdroj vody. Mít vlastní studnu však může být výhodné i v klasickém rodinném domě. Vyplatí se však studnu nově zřizovat? Pokusíme se odpovědět v následujícím příspěvku.

Například v Brně je vodné  cca 32 korun za m3 vody. Průměrná spotřeba pro čtyřčlennou rodinu je cca 138 m3 vody za rok. K rodinným domům často náleží i zahrada. Pokud se na zahradě zalévá pitnou vodou, je spotřeba samozřejmě mnohem větší. Nemluvě o tom, máte-li na zahradě i bazén. Ze své vlastní zkušenosti vím, že spotřeba vody v rodinném domě, který obývají čtyři lidé a pes je i bez bazénu přibližně 250 kubíků za rok. Dostáváme se tak na cenu asi 8000 Kč za rok. Pouze za vodné. Stočné nepočítáme. To bychom museli zřídit i čistírnu odpadních vod. Navíc cena vody v budoucnu dále poroste.

Cena studny se u vrtaných i kopaných studen pohybuje přibližně od 30 000 do 100 000 Kč. Záleží na hloubce studny. V případě ceny 30 000 korun je návratnost investice do vlastní studny 3, 75 roku. Při ceně 100 000 Kč je návratnost 12, 5 roku. Samozřejmě při současných cenách vody. Finančně se to tedy jistě vyplatí, ale co kvalita?

Záleží samozřejmě na místě budování studny. Obecně však můžeme říci, že hlubinná voda nemívá s kvalitou problémy. Tedy pokud nebyla kontaminována například z důvodu průmyslové havárie. Dnešní filtrační technologie včetně kontinuální kontroly kvality vody nám garantují 100 % nezávadnost.

Stačí se tedy pouze rozhodnout, zdali bude studna kopaná či vrtaná. To záleží na podloží a hloubce vodní hladiny pod povrchem.

Nezapomeňte také splnit všechny legislativní podmínky, kterých není málo.

J.H.