O radonu v domech se toho napsalo už mnohé. Jedni považují vše okolo radonu jen za velkou bublinu, kterou si vymysleli prodejci různých zařízení na filtrování radonu. Jiní berou tuto problematiku velmi vážně a za stavební úpravy a zařízení na odsávání a filtraci radonu dali značné finanční částky.

Do bouřlivých debat se nyní zapojila i Asociace inspektorů nemovitostí. Jejich dlouhodobá měření totiž ukazují, že zateplení domu má výrazný vliv na zvýšení koncentrace uvnitř domu. Netýká se to ovšem pouze radonu, ale i dalších škodlivin.

Jde totiž o to, že zateplením se zamezí úniku vzduchu z budovy. Sníží se tím tedy tepelné ztráty, ale snížená propustnost vzduchu znamená, že domu odejde i míně škodlivin. Situace se ještě mnohonásobně zvýší v okamžiku, kdy se majitelé nemovitosti rozhodnou vyměnit i okna. Státní zdravotní ústav navíc upozorňuje, že radon představuje nejvýznamnější zdroj ionizujícího záření v budovách v podmínkách České republiky.

Odborníci však upozorňují, že není třeba se hned uchylovat k nákladným stavebním úpravám, nebo pořizovat drahé a často podvodné zařízení na snížení koncentrace radonu v domě. Nejúčinnějším způsobem jak se zbavit radonu totiž je dostatečné větrání. Stačí tedy jen správně a dostatečně větrat.

Chcete-li mít dostatečnou jistotu, že vás radon neohrozí, můžete ve svém domě vybudovat protiradonovou izolaci. Není to však levná záležitost a doporučuje se pouze ve výjimečných případech, kdy množství radonu vnikajícího do budovy je opravdu významný. To se týká asi 60 000 domů po celé České republice.

J. H.