Léto je nenávratně pryč, ale posezení na zahrádce se vzdávat nemusíme, stačí k tomu taková maličkost – zimní zahrada. Zimní zahrada je příjemným obohacením našeho obytného prostoru. V zimě a v přechodných obdobích slouží jako náhrada zahrady.

Pomocí zimní zahrady můžeme pasivně využívat sluneční energii. To se může výrazně odrazit na našich výdajích za topení, neboť například za jasného zimního dne naše zimní zahrada topí tak silně, že při otevření spojovacích dveří může přitápět do obytného prostoru. Stejného efektu, i když slabšího dosáhneme i při zatažené obloze. Přes léto však zase musíme zimní zahradu vybavit větracími štěrbinami a zařízením k odklápění skleněných tabulí.

Tyto příjemné vlastnosti zimní zahrady spočívají, podobně jako u skleníku, na přímé absorpci slunečního záření. Proto je důležité, aby zimní zahrada byla orientována na jih nebo jihozápad. Protože v našich zeměpisných šířkách slunce nikdy nestojí kolmo nad hlavou, je výhodné skleněné stěny postavit mírně šikmo, aby na ně sluneční záření dopadalo pokud možno kolmo. Takto se bude odrážet jen poměrně málo dopadajícího záření a ta jeho část, která projde sklem, se uvnitř přemění v teplo.

Pamatujte také na izolaci v noci a ve chladných jarních dnech. Dvojitě zasklená okna sice propouštějí dovnitř trochu méně záření než jednoduchá, ale tepelně izolační efekt dvojitého zasklení tuto nevýhodu dalece překonává. Množství pohlceného záření je možno ještě zvýšit vhodným umístěním odrazových ploch. Těmi mohou být jednotlivé vodní plochy, jako jsou zahradní jezírka nebo vodní nádrže, světlé podlahové krytiny nebo sklopné okenice. Takové okenice mají ještě jednu výhodu, a sice mohou se v noci přiklopit ke skleněné stěně a tím zvýšit tepelnou izolaci.

Volba rostlin do zimní zahrady v podstatě závisí na očekávaných nejnižších zimních teplotách. V nevytápěné zimní zahradě teplota v noci rychle klesá a citlivé tropické rostliny by zmrzly. Při teplotách nad +4 C přežije většina známých pokojových rostlin, jako jsou palmy, mučenka nebo oleandry, zimu bez problémů.

R. K.