Chystáte se před zimou zateplit svůj dům? Pak tu pro vás máme nabídku na jednu z netradičních způsobů. Jedná se o tzv. provětrávanou fasádu. Pokud totiž má váš dům vlhké stěny, pak použití zateplovacího polystyrenu může vyvolat řadu potíží. Zdi by totiž začaly mnohem více vlhnout a uvnitř by se začala tvořit plíseň. Řešením je právě tzv. provětrávaná fasáda.

Provětrávaná fasáda však neřeší vlhkost jako takovou. Není možné si tedy myslet, že když zateplíte dům pomocí tohoto druhu izolace, tak se zbavíte vlhkosti. To v žádném případě. Je to však jedna z možností jak zateplením fasády nezhoršit vlhkostní poměry uvnitř domu.

Bohužel nejčastěji používaným zateplovacím systémem je právě polystyren, který patří mezi tzv. kontaktní zateplovací systémy. Problém však je velmi nízká propustnost vzduchu a vodních par přes tento materiál. Zdi pak nemohou dýchat, v domě se hromadí vlhkost a tvoří se plísně. O trošku lepší vlastnosti má z tohoto pohledu šedý polystyren a skelná vata, ale také to není žádná sláva.

Provětrávaná fasáda spočívá v tom, že mezi zdí a izolačním materiálem jen několik milimetrů tlustá mezera. Na samotném izolačním materiálu je pak ještě vrstva, kterou tvoří obklad izolace. Obkladový materiál je odolný vůči vodě a mechanickému poškození. Vrstva mezi izolačním materiálem a zdí je odvětrávána a tak jsou vodní páry ze zdi velmi dobře odváděny. Tento systéme je však mnohem náročnější na instalaci, než klasický kontaktní systéme, který využívá pouze polystyrenu. Realizace je také navíc finančně mnohem náročnější. Nehrozí však výskyt plísně a to myslím za to stojí.

J. H.