Má-li novostavba splňovat pasivní standart, bez kvalitně zateplené obálky domu to nepůjde. Na co si dát pozor při tepelné izolaci fasády pasivního domu?

V prvé řadě je třeba zvolit vhodný typ zateplovacího systému a izolantu, výběr závisí na nosném systému a preferencí a finančních možností investorů.

Je dobré si uvědomit, že v případě, že pasivní dům má předsazenou montáž oken, je zateplovací systém zároveň ochranou rámu před povětrnostními vlivy. Proto je často třeba provést zateplení fasády ještě ve fázi pokročilé hrubé stavby.

U pasivních domů je nutné řešit jakékoliv tepelné mosty i v podobě prvků umístěných na fasádě – svody, světla, anténa, přístřešky aj.

Každý kotvicí prvek může znamenat významný tepelný most, který může negativně ovlivnit energetickou bilanci domu. Pro odhalení tepelných mostů je třeba použít blower door test. Test se provádí za účelem zjištění těsnosti obálky domu. Tato informace je velmi důležitá, protože vám pak umožní přesnou lokalizaci netěsností ve vašem domě. A každá podobná netěsnost znamená únik tepla a  finančních prostředků. U nízkoenergetických staveb je tento test navíc podmínkou pro získání dotace v rámci programu Zelená úsporám.

Při aplikaci izolace je pro dosažení požadovaného účinku nutné dodržovat základní doporučení výrobců zateplovacích systémů.

Nejčastějšími chybami jsou:

  • Velké spáry mezi izolačními deskami (doporučené spáry pod 3 mm, větší spáry vyplňovat izolantem, nevyplňovat cementovým lepidlem!)
  • Nedostatečné množství a umístění kotev pro odolnost vůči namáhání větrem
  • Nezapuštění hmoždinek do izolantu - správně by měly být hmoždinky zapuštěny do izolantu a překryty zátkou ze stejné tepelné izolace
  • Prostupy pro vynesení stříšek, okapového svodu a jiné procházející celou vrstvou izolantu – je nutné je termicky vhodně oddělit
  • Stlačení vláknitých desek u izolací vkládaných do roštu (deska nemá izolační účinek jako v původní tloušťce)
  • Nedodržení doporučené tloušťky odvětrávaných mezer (střecha, fasáda)
  • Nerovnoměrná (nedostatečná rovinatost izolačních desek) či nedostatečná tloušťka omítkového systému a nedodržení zásad armování výztužnou tkaninou – způsobuje vytváření trhlin, zatékání a snížení životnosti
  • Nevhodné použití a umístění nasákavých materiálů či dřevěných prvků – například ve styku s terénem nebo v místě odstřikujícího deště
  • Nedostatečná ochrana proti povětrnosti během výstavby (ochrana před zatečením, zastínění desek z šedého polystyrenu) a nepoužití konstrukční ochrany proti poškození povětrností (klempířské prvky, různé připojovací a dilatační profily) nebo zvířaty (ochrana dutin mřížkami)

Zdroj: Centrum pasivního domu

foto: MicheleTurbin