Počet pasivních domů narůstá a není daleko doba, kdy jejich počet nových staveb pasivních domů převládne nad klasickými domy, jak jsme je znali dosud. Často se hovoří o výhodách pasivních domů, jen málokdy se však mluví o rizicích spojených s pasivními domy. Jaká rizika tedy mohou vyvstat a čeho se vyvarovat?

Tepelná izolace

 

Pasivní dům vyžaduje dokonalou tepelnou izolaci vnějšího pláště. Ale samotná tepelná izolace nestačí. Izolace totiž musí dýchat. Je třeba pamatovat na maličkosti jako například, že u pláště z polystyrénu hrozí kondenzace vodní páry ve stěně a hrozí tak podmáčení domu a vznik plísní. Proto je vhodnější použít namísto polystyrénu minerální vlnu, která je propustnější.

Vzduchotěsnost

Aby se o domu mohlo hovořit jako o pasivním, musí být vzduchotěsný u všech možných prostupů. Jakákoli netěsnost, která by mohla propustit vodní páru, může vést k poškození stavebních prvků. Proto je na místě zjistit pomocí blower door testu zjistit, zda je dům stoprocentně vzduchotěsný. Dosažení pasivního standardu klade na vzduchotěsnost vysoké nároky a jejich nesplnění například v minulosti mohlo být příčinou nepřidělení dotace z programu Zelená úsporám.

Rekuperace

Dokonale zaizolovaný a vzduchotěsný dům je třeba také větrat. Jak na to, aby nedošlo ke ztrátám energie? Nejefektivnější je větrání s rekuperací tepla. V průběhu nuceného větrání předává znečištěný teplý vzduch z interiéru energii studenému vzduchu zvenčí, moderní rekuperační jednotky dokáží takto udržet až 90 % tepelné energie v domě. Rekuperační jednotky mají nesporné výhody, jejich dodatečná instalace ve starší stavbě ale může znamenat problém. Proto je nutné, aby rekuperaci tepla projektoval odborník a instalovala odborná firma s dlouholetými zkušenostmi.

Nedodržení zásad

Důležité je dodržet precizní provedené projektu a stavby. Je tedy naprostou nutností pořídit si během stavby kvalifikovaný stavební dozor. Jaké jsou hlavní zásady pasivního domu?

  • kompaktní tvar
  • tepelná izolace budovy, oken a dveří
  • těsnost budovy
  • orientace na jih bez zastínění.
  • rekuperace tepla
  • solární ohřev teplé vody.
  • úsporné spotřebiče

S.Š.