Jedním z hlavních faktorů, který má významný vliv na únik tepla a tedy i náročnost dané budovy na vytápění, je přitom vzduchotěsnost. Zda je budova dostatečně vzduchotěsná, určuje takzvaný blower door test, jehož specifika vysvětluje Tomáš Pošta z divize Weber společnosti Saint-Gobain.

Stanovení vzduchotěsnosti patří mezi stále více sledované parametry současné výstavby, a to především u budov v energeticky pasivním standardu. „Jeho provedení je také podmínkou pro získání dotace na stavbu energeticky úsporného domu v rámci programu Nová zelená úsporám,“ upozorňuje Tomáš Pošta ze společnosti Weber, která se zaměřuje právě na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Máme-li tedy v plánu o dotaci žádat, musíme mu budovu podrobit.

Ventilátory vytvoří v budově podtlak

Detekční metoda, která vzduchotěsnost obálky ověřuje, se nazývá blower door test. „Princip zkoušky spočívá ve vytvoření podtlaku, respektive přetlaku v budově. Ten je zajištěn pomocí jednoho či více BlowerDoor ventilátorů. Na základě zjištěných hodnot, tedy průtoku vzduchu při daných tlakových podmínkách, objemu vnitřního vzduchu a dalších parametrů, se stanoví takzvaná intenzita výměny vzduchu v budově,“ popisuje Tomáš Pošta. Tato veličina udává, kolikrát se při daném tlakovém rozdílu vymění objem vnitřního vzduchu v budově (nebo její posuzované části) během jedné hodiny. Blower door ventilátor se v rámu s plachtou osazuje do dveří nebo do okna obvodové stěny. Uvnitř domu vytvoří přetlak nebo podtlak 50 Pa. „Měření se obvykle provádí ihned po dokončení konstrukcí zajišťujících vzduchotěsnost budovy, před jejich zakrytím, aby bylo možné efektivně odstranit případné vady,“ říká Tomáš Pošta.

V případě, že blower door test objeví netěsnosti v obálce budovy, musíme je najít, utěsnit a celý test zopakovat. „Hodnota, které je nutno dosáhnout, je stanovena na n50 = 0,6. To znamená, že při podtlaku či přetlaku 50 Pa nesmí během jedné hodiny utéct nebo přitéct více než 60 % objemu vzduchu v budově,“ vysvětluje odborník z Weberu. „Běžné domy, které nebyly postaveny v pasivním standardu, dosahují při blower door testu obvykle hodnot kolem n50 = 3,5. Nesprávně zhotovené domy pak mohou dosahovat až hodnoty 10,“ upozorňuje Tomáš Pošta.

Pozor na utěsnění oken a dveří

U zděných domů může vzduchotěsnou vrstvu představovat vnitřní omítka, která ale ve specifických kritických oblastech nemusí být dostatečným řešením. Jde například o oblast oken a dveří. V těchto místech je třeba využít speciální těsnicí pásky a tmely, které jsou trvale pružné a zároveň časem neztrácí své schopnosti.