Chystáte se na stavbu nízkoenergetického domu? Pak věřte, že jeho stavba má určité zásady, které je potřeba dodržet. Jednou z nejdůležitějších zásad je tvar budovy. Nízkoenergetické domy mají kompaktní tvar a rozhodně na nich nenajdete žádné zbytečné výčnělky. Každý takový výčnělek totiž zvyšuje tepelné ztráty domu.

Úspory začínají projektem

Již při projektování budovy musí být myšleno na vhodné uspořádání oken a zejména na jejich vhodnou orientaci. Tou je samozřejmě myšlena orientace na jih. Tím se totiž zvýší příjem tepelné energie prostřednictvím oken. Důležitá však je již volba samotného stavebního pozemku. Ten by nejlépe měl být orientován na jižní stranu a neměl by být zastíněn. Na druhou stranu by však dům měl být chráněn před větrem. Z tohoto pohledu tedy není vhodné dům stavět na kopci, ale spíše v mírném údolí.

Izolace je základ

Další zásadou je použití vhodné izolace o dostatečné tloušťce. Ne každý izolační materiál je totiž vhodný. Běžně se pro nízkoenergetické domy používá izolace tlustá až 50 cm. Odizolovány musí být nejen vnější stěny, ale také stěny mezi vytápěnými a nevytápěnými místnostmi v domě.

Okna nemohou být jakákoli. Lze použít jen taková okna, která mají pozitivní tepelnou bilanci, to znamená, že více tepla projde okny dovnitř, než ven. Kromě oken je důležitá i těsnost budovy, tu si nechte odzkoušet specializovanou firmou. Provádí se pomocí tzv. blower-door testu.

V každém domě je důležité větrání, ale v případě nízkoenergetického domu to platí dvojnásob. Je totiž dokonale utěsněný a je tak znesnadněno proudění a přirozená výměna vzduchu. Patřičná pozornost tedy musí být věnována větracímu systémů. Větrání je v nízkoenergetických domech nejčastěji realizováno formou automatické rekuperace.
J. H.